Andrea Hýblová (Neposeda)

Modlitba nad dary z dnešní Památky Panny Marie, Matky církve

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář, proměň je ve svátost naší spásy a dej, ať v nás účast na oběti tvého Syna přináší svůj užitek:
ať následujeme příklad Panny Marie, Matky církve,
a podobně jako ona s láskou spolupracujeme na díle vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti