Andrea Hýblová (Neposeda)

Jakmile se vydáte na cestu, přidá se k vám.

Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti