Andrea Hýblová (Neposeda)

Ve spleti života je možné ztratit na čas Pánův hlas, a jeho opětovné nalezení přináší útěchu a radost.
Ale odmítnout ho, to je jako usilovat o vlastní záhubu.
A běda těm, kdo se snaží Pánův hlas překřičet, aby byli druhými víc slyšeni než sám Bůh.

V mém "malém případě": komu visím na rtech já? Čí / jaká slova mě naplňují/zahlcují?

"Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti