Andrea Hýblová (Neposeda)

Duchu Svatý, stvoř mi nové, mladé, srdce. Ať se silou tvé milosti trhá vše, co ve mně drží starého člověka... (doplňme si každý sám).
Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti