Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Prosenice, za bohoslovce arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, za kněze a biskupy a nová kněžská a řeholní povolání.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes je 7. října, památka Panny Marie růžencové. Pokusím se pomodlit celou denní modlitbu církve z této památky. Rozjímání o Ježíšově křtu v Jordánu snad napíšu až v pátek, kdy plánuji rozjímat právě tento desátek a zítra je čtvrtek, pomodlím se tedy celý růženec světla.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tak zatím se mi můj růžencový plán docela daří. Včera jsem rozjímal právě toto tajemství. Napadlo mě slovo evangelizace. Zdá se, že jsem si spletl tajemství, ale Jan přece hlásal pokání, připravoval cestu Pánu, také evangelizoval. A neříkal žádné levné poučky, ale pěkně zhurta. Skoro by si člověk řekl, jak tak mohl přilákat lidi, když jim nadával do plemen zmijí a podobně. Každému říkal pravdu. A když se ptali na něj samotného, říká, že je hlas volajícího na poušti. A když před něj předstupuje sám Ježíš, o němž dříve říká, že bude On bude křtít Duchem svatým a ohněm, zdráhá se ho pokřtít na odpuštění hříchů. Pokorně však připouští, aby Spasitel přijal ten křest za nás nehodné. A tak evangelizace je o radostné zprávě, ale hlavně o Pravdě, kterou je Kristus.

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Ať svědčíme o tom, že křtem se člověk stává novým stvořením.

Přidalo společenství Antiošácký růženec