Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Zborov a Křenov a za bohoslovce pražského semináře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jelikož v pondělí se modlí zpravidla radostný růženec, modlil jsem se tento desátek dnes, tj. 6. října.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Kde jinde najít Ježíše, než v chrámě? Tento desátek jsem se modlil před chvílí pěkně z tepla kanceláře před počítačem. Kupodivu i zde lze Ježíše nalézt. Ale je třeba hledat správné prostředky a cíle. Dokonce se může stát, že Ježíše nenajdu v chrámě, protože ho nechci hledat, protože tam nechci zrovna sám být, ale jsem tam, že musím. Maria s Josefem chtěli Ježíše najít, šli dlouhou cestu zpět tam, kde jej naposled spatřili a měli otevřené oči a když ho nalezli, vydechli si. My pro Ježíše musíme mít otevřené srdce, jedině tak ho najdeme. A mít otevřené srdce pro Krista znamená vyhledávat každou příležitost k dobrému a každou možnost svědčit o Ježíši, abychom stůj co stůj zachránili aspoň některé.

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Abychom pomáhali ostatním nalézat Pána Ježíše v našich kostelích.

Přidalo společenství Antiošácký růženec