http://www.christnet.eu/zpravy/29420/papez_prijal_kisku_dostal_od_nej_vanocni_ozdoby.url
Chvilku jsem myslel, že papež Bezákovi pošle čtyřsvazkový latinský #breviář v červené vazbě (dárek jednak signalisující, že už je hotová mnohými vyhlížená reedice, jednak věštící nečekanou podobu rehabilitace), ale není tomu tak. #Bezák