františka, nebožka:
Matouš 18:20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
... tak ať je Pán Ježíš Kristus uprostřed vás, ve vašich srdcích...