Diskuzní společenství Čistota ve vztahu

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Co si pod tím předtavíte?? Jaký máte názor?Jste zastánci, nebo snad odpurci? Pojďme to v klidu prodiskutovat..:))+

Čistota ve vztahu,to je závažné téma.Většina se o to snaží ale nikdy to není dokonalé.Vždy se něco najde,proč nebýt zcela úpřimný.I vztah k Bohu je takový.Snažíme se být čistí-bez hříchu ale když svůj život,i přítomnost prohlédneme do hloubky,je tam tolik nedokonalostí,tolik je toho zlepšit,usilovat o čistotu duše.Je nás tu ve společenství 50 ale všichni mlčí.Každý se snaží sám,vidí na sobě své nedostatky a jiní je mají také ale nevnímají to tak a proto nemohou usilovat o čistější vztah k Bohu,k lidem kolem sebe.Prosím,pomáhejme si...

Napsat komentář »

Přátelé,já se na lidech nesetkávám se zlem.Jen někdy si na mě citróni(ti,co lidem dávají na profil za pět v hodnocení) vzpomenou ale to se jim akorát zasměji,jak se pokouší být věrni vybraným profilům ale bez zpětné vazby je to opravdu nebaví.Potýkám se spíš s tím,že tu mám v přátelích úžasné ženy-velmi srdečné,které mám velmi rád ale nějak jim schází čas na psaní.Vždy mě je líto,že takového člověka tu zanedbávám.Většinou odepisuji a komunikuji víc tu na signálech.Mám tu sice jen 10 přátel ale jsou tam opravdu fajn holky.Nasávám tu to chtění lásky,touhy po hlubší víře,po sdílení víry.Ty holky… Zobrazit více

Přátelé,já se na lidech nesetkávám se zlem.Jen někdy si na mě citróni(ti,co lidem dávají na profil za pět v hodnocení) vzpomenou ale to se jim akorát zasměji,jak se pokouší být věrni vybraným profilům ale bez zpětné vazby je to opravdu nebaví.Potýkám se spíš s tím,že tu mám v přátelích úžasné ženy-velmi srdečné,které mám velmi rád ale nějak jim schází čas na psaní.Vždy mě je líto,že takového člověka tu zanedbávám.Většinou odepisuji a komunikuji víc tu na signálech.Mám tu sice jen 10 přátel ale jsou tam opravdu fajn holky.Nasávám tu to chtění lásky,touhy po hlubší víře,po sdílení víry.Ty holky často žijí v rodině s vlažnou vírou nebo bez víry.Nemají naplněnou touhu po společných chvílích při modlitbě.Třeba to vidí u kamarádky,že mamka vezme kytaru,tatka rozsvítí svíčku a zazpívají si pěknou Boží chválu,pomodlí se,řeknou pár proseb a zpívají další písen.Až svíčka všechny vystřídá při prosbách a při děkování Bohu,pomodlí se desátek růžence,poděkují za Boží ochranu rodiny,poprosí Ducha svatého o vedení v každodenních situacích.Potom si poví o svých starostech a slabostech-každý o těch svých s prosbou k Pánu o milosrdenství.Přiznají si,co se jim nepovedlo a s čím by potřebovali od ostatních pomoci.Víra se projevuje ve vzájemné lásce a pomoci,kdy jeden druhého podpírá na té cestě za Kristem a rodina je základ všeho,musí držet vzájemnou láskou při sobě a společné chvíle jsou ty nejkrásnější.Plánují se víkendové výlety i denní režim.Nikdo nic nezakazuje,jen si vzájemně pomáhají.Tento obraz štastné rodiny je silný dojem.Pro ten cíl je třeba čistých srdcí,hodně pokory a vzájemné lásky.Pavel.

Napsat komentář »

Jak poznám čistotu svého srdce?

Napsat komentář »

Psal jsem sestřičce svého přítele: Evo,cítím z textu slabost,kterou projevuješ k ostatním-nevěřícím.V tom vidím příčinu všeho.Víra je pro nás velkým bohatstvím.Musíme si toho být vědomi,že máme druhým co rozdávat,že jsme světlem ve tmě.Jde tu o to,že když chceme něco tomu druhému dát,musíme mít v tom jasno a umět to sdělit.Nevěřící mají své proč!!Dají nám to znát v ůtočných otázkách.Musíme být na ně připraveni a umět přesvědčivě odpovědět.Potom jsou ti,co hledají.Třeba napíší toto: //,je to složité na pochopení,pořád nevím,proč když ho prosím,toho Boha o pomoc,proč mi nepomůže,píšeš to moc… Zobrazit více

Psal jsem sestřičce svého přítele: Evo,cítím z textu slabost,kterou projevuješ k ostatním-nevěřícím.V tom vidím příčinu všeho.Víra je pro nás velkým bohatstvím.Musíme si toho být vědomi,že máme druhým co rozdávat,že jsme světlem ve tmě.Jde tu o to,že když chceme něco tomu druhému dát,musíme mít v tom jasno a umět to sdělit.Nevěřící mají své proč!!Dají nám to znát v ůtočných otázkách.Musíme být na ně připraveni a umět přesvědčivě odpovědět.Potom jsou ti,co hledají.Třeba napíší toto: //,je to složité na pochopení,pořád nevím,proč když ho prosím,toho Boha o pomoc,proč mi nepomůže,píšeš to moc hezky,ale když to chci a prosím ho,tak proč to neudělá?Já vím,že mi to tu vysvětluješ dopodrobna,ale stejně to moc nechápu,zatím...//Tady už je třeba vedení a předávání bohatství víry.Nepředává se slovy ale tím zářením,které z nás vychází,žijeme-li čistě a jsme láskou i poslušností(pokorou)spojeni s Pánem.Víra se nelze naučit.Je třeba rozehřát láskou srdce toho druhého aby bylo schopno přijmout Kristovu lásku a Boží milost-víru.Neuzavírat se před ním a nemyslit si své.On to říká tobě,je sám sebou nejistý,chce tě ohromit svou snahou si život užít.Ono jako alkohol a křepčit u bubnů(techno) není nic světového.Hluboké prožívání víry,kontakt s Boží láskou a žít v lásce ke svým bližním,je daleko víc.Sejít se v kostele,zazpívat si Boží chvály,odevzdat Pánu své prosby při adoraci a cítit tu lásku jednoho s druhým,spojenou v Kristu.Nabídni jim ten prožitek,vem je sebou.Pro začátek měj úctu k otázkám a třeba doma nad nimi přemýšlej,hledej v Bibli a zkoušej na ně odpovědět -písemně.Můžeš to dát i do svého blogu.Třeba to někdo dokáže líp a obohatí tím tvou odpověd.Víra se musí žít a růst ve víře-stále se učit-mít duchovní převahu a být tím světlem,za kterým se dá jít-světlem pravdy pro hledající.Přeji ti krásné zážitky při cestě za poznáním,při dávání lásky svým bližním a také ti vyprošuji hojné Boží milosti-vedení Duchem svatým.Pavel.

Napsat komentář »

Odpověděl jsem jí: Mirko,jsi na omylu.Život není boj ale harmonie,souhra,láska a vzájemná potřebnost jeden druhého.Tak to je i v přírodě.Boj přináší smrt a zmar všeho,nikdy ne zisk na trvalo a štěstí.Kdo bojuje,ten už prohrál svůj život.Přestan bojovat a začni odpouštět,milovat své nepřátele,chtít jejich štěstí.Jen tak budeš i ty štastná.Když ti jiný ubližuje,nepocituje štěstí ale když tě miluje,má to štěstí v sobě a dává ho dál.Je to ten obrovský rozdíl mezi vírou v Boha a mezi vírou v komunismus.Obě víry chtějí pro chudé dobro,vzájemně si pomáhat,dbát o dobro toho druhého.Jen je rozdíl ve… Zobrazit více

Odpověděl jsem jí: Mirko,jsi na omylu.Život není boj ale harmonie,souhra,láska a vzájemná potřebnost jeden druhého.Tak to je i v přírodě.Boj přináší smrt a zmar všeho,nikdy ne zisk na trvalo a štěstí.Kdo bojuje,ten už prohrál svůj život.Přestan bojovat a začni odpouštět,milovat své nepřátele,chtít jejich štěstí.Jen tak budeš i ty štastná.Když ti jiný ubližuje,nepocituje štěstí ale když tě miluje,má to štěstí v sobě a dává ho dál.Je to ten obrovský rozdíl mezi vírou v Boha a mezi vírou v komunismus.Obě víry chtějí pro chudé dobro,vzájemně si pomáhat,dbát o dobro toho druhého.Jen je rozdíl ve způsobu.Komunisté o dobro bojují(kdo nejde s námi,je proti nám)Sjednocují se v boji a často,jsou-li jednotní a pevní,vyhrávají.Jenže je to stálý boj,jak polevý,hned o každou sebemenší výhodu přijdou-dnešní doba!My křestané odpouštíme nepřátelům,dáváme jim lásku,modlíme se za ně k Bohu,prosíme za jejich slepotu a nevěru aby z nich spadla a oni pochopili,v čem naleznou štěstí,lásku-ve spolupráci,ve vzájemné pomoci,v dobru svého srdce.Zisk,útisk pracujících,nepřátelství jim štěstí ani úspěch nepřinese.Křestané těm zbloudilým a neštastným duším pomáhají,ukazují správnou cestu životem-jdou cestou lásky s Boží pomocí.Je to dlouhé a málo úspěšné působení na zlo ve světě.Jsme jako ovce,když přijde vlk.Jen mečíme a vlk zabíjí a žere.I církev vybízí k obraně,k boji za spravedlnost.Tak žijí židé a štěstí jim to nenese,jen nenávist a další boj,který nikdy neskončí.Pro věřící je jen jediná správná cesta-žít v lásce.Pavel

Wojciech

Jen bych dodal dvě věci, zaprvé, že křesťané MAJÍ těmto lidem pomáhat a ukazovat cestu. Mnohdy se tak - Bohu žel - neděje.
Zadruhé pak (a to se týká dotazů lidí, proč Bůh dopouští to, čemu my říkáme "zlo", ve světě) že CÍLEM KŘESŤANSTVÍ NENÍ VYMÝTIT ZLO ZE SVĚTA. Vždyť ani Ježíš Kristus nezničil Satana, nýbrž jej PORAZIL. To jest, že se vyhnul jeho svodům a šel onou příkladnou cestou.
Již po staletí filosofové tvrdí, že bez zla bychom neznali dobro. Je to tak. Zlo je tu proto, abychom mohli být dobří a tak Bohu dokázali naši lásku

Zobrazit 1 komentář »

Mirka mi na to napsala: Mluvíš mi z duše,takhle by to mělo fungovat sice né vždy,ale život je boj tak bojuji :-))Mirka

Napsat komentář »

Lidé podle mého profilu ví,že jsem věřící a posílají mě různé nespravedlnosti.Chtějí vědět,proč Bůh nezasáhne a nechá zlo ve světě vládnout.Dnes jsem jim psal:Láska a vzájemná pomoc,spolupráce vládne tam,kde jsou lidé poslušni Bohu,pokorní a laskaví jeden k druhému,na barvě kůže nezáleží.Když někdo nechce žít podle Božích zákonů ale na úkor druhých,žije ve zlu a svým chováním šíří zlo.Místo lásky volí boj mezi lidmi,nenávist a tam je každá odlišnost vítaná a zneužívaná.Proto podejme ruce lásce,vzájemné spolupráci a nekažme si život těmi,co chtějí boj,nenávist a zlo.Pavel.

Napsat komentář »

Těžko najít nový námět do diskuse, která již za dobu své existence pokryla snad víc témat, než by byl jeden schopen uvěřit. Naštěstí je zde stále spousta jiných diskusí ;-)

Wojciech

Jsem přesvědčen, že jste myšlenku "Chtěl bys je vyhnat někam jinam?" nemyslel tak, jak jste ji napsal, neboť člověk nemůže zároveň hlásat lásku i útočit.
Já, a je to samozřejmě moje chyba, jsem smysl tohoto společenství zřejmě špatně pochopil. Pokud vnímáte toto téma takto zeširoka, tak sem Vaše příspěvky patřit mohou.
Dovolím si jen podotknout, že tématičnost společenství rozhodně roli hraje, neboť jako příznivec kopané se přeci nebudu hlásit k jejím odpůrcům, ne?
A právě tématičnost společenství je také důvodem, proč nejsem členem společenství ctitelů L. Kubíčka, neboť jsou mi známy především neblahé okolnosti jeho předčasného úmrtí. Víc však téměř nic a tudíž se necítím být povolaným k členství v tomto společenství.
Za pozvání ovšem děkuji.

kacarovi3

Vojto,to společenství je pro ty,kteří rádi poznávají opravdovou víru v praxi,kterou nám Kubíček svým životem ukazuje.Stává se vzorem pro ty,kteří usilují o vřelý vztah k Panně Marii,k Ježíši i k Duchu svatému.Konzultoval jsem to s Marií Svatošovou ale ona našla daleko lepší prostředek o přiblížení životních zkušeností Kubíčka mladým věřícím.V časopisu Milujte se je toho dost.Moc jí za to děkuji.

Zobrazit 12 komentářů »

Evo,čistota ve vztahu je něco navíc,co druzí nepochopí.Jde o to aby to pochopil ten jedinečný kluk.Jen málo kluků to pochopí,ti ostatní ti dají nálepku-divná fanatička.Pavel. :-$

kacarovi3

Bohunko,asi byl tvůj komentář nezajímavý,že se ztratil ve tvých reakcích.Byl tak nezajímavý,že jsi jej ani nepopsala,o co ti šlo.Komentovala jsi spoustu věcí.Třeba mé chování,mé slova,která moc k čistotě ve vztahu nevybízí.Jenže ono to bez té čistoty duše ke vztahu k Bohu nejde.Hřích nám brání cítit Boží milosti.Cítíme ale Boží přítomnost,jeho lásku.Hřích jsou otevřená vrátka k naší duši a Dábel smí vstoupit.I naše duše trpí hříchem a hříchy se sčítají!Naše myšlení-jeho druh,vyzařuje energii a hřích,zlo z nás může každý vycítit a podle toho se k nám postavit.Zlo,přitahuje zlo a je to cesta do pekla.Proto máme dbát na svou čistotu a každý hřích vyznat před Kristem a prosit o milosrdenství.Bez čistoty není možné žít plně ve víře.Přeji všem krásně prožitý svátek a víkend.Pavel.

bozoe

Komentar je zajimavy dost ale pro vas asi naprosto ne, protoze diskutujete o vsem jinem jenom ne o tematu diskuze! Pro vas ho zkopiruji abych vam ukazala jak neumite cist a ze ctete jeniom to co chcete! Ukazal jste mi totalni nezajem a ja nemam proto zajem pokracovat.. Prosim uz neodepisujte...

(zkopirovany komentar)
Co je vic nez kdyz muz miluje zenu celou dusi, copak ma neco cennejsiho nez ji? (dusi)Myslim ze cena fyzickeho spojeni pro muze,k tery miluje celou dusi je obrovska a ma byt. Vzruseni o kterem mluvite je v takovem pripade zalozeno nejvice na duvere a lasce, na napeti mezi dvemi dusemi (i tely) a ne jen na telesnem pozitku.
V kazdem jinem pripade je to samozdrejme zle.
08. listopadu v 13:03 · smazat

bozoe Prosim diskutujme o tematu a ne o me! Dekuji!

Zobrazit 36 komentářů »

Setkal jsem se s různými manželskými páry, které mi vykládali o svýcho bojích v období chození. Někteří to zvládli, jiní ne. Já sám jsem vždy byl zastánce toho, že je potřeba to zvládnout. Dnes si myslím, že je horší být egoistou než se třeba s dívkou ve slabé chvíli vyspat - což nemění nic na tom, že je potřeba bojovat se svou žádostivostí a snažit se to vydržet do svatby!!!!!!!!!!!! :-)

Fuky

Souhlasím.

Wojciech

Nechtěl bych být slečnou, se kterou se kluk "vyspí ve slabé chvíli". To je hnusný obrat.

Zobrazit 8 komentářů »