4.2.2021

Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.


Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty.
/Mk 6,7-9/

Jednoduchost a prostota neznamená bídu nebo nedbalost. Ale vzor pro naši dobu. I v tom, že jdou po dvou, aby lidé viděli, že se snášejí!

1. čtení: Žid 12,18-19.21-24
Žalm: Žl 48
evangelium: Mk 6,7-13
www.vira.cz

Zobrazeno 237×
komentáře
Matonick

Ježíš putuje a vyučuje po celé Galileji. Během této své činnosti vysílá svých dvanáct učedníků, aby znásobili jeho působení a aby v něm pokračovali. Stejně jako on mají zvěstovat evangelium o blízkosti Božího království. S naprostým přesvědčením a jistotou mají přinášet radostné a osvobozující poselství, že Bůh je Pán, že jeho království ještě sice není zcela znatelné a zřejmé, avšak že se blíží plné zjevení Boží vlády. Boží království nemá nic společného s nadbytkem: je založeno na jednoduchosti života a na ochotě dělit se s potřebnými. Papež František také chce chudou církev pro chudé a zakládá svůj zájem na dnešním evangelním textu. My křesťané se dnes můžeme mít docela slušně, ale vůči bohatství bychom měli být zdravě kritičtí.

Matonick

Ježíš povolává apoštoly a vysílá je s úkolem vyzývat k pokání, uzdravovat nemocné a vyhánět démony. Nabádá je, aby věřili v prozřetelnost tím, že si s sebou na cestu nic nevezmou. Důvěřují Ježíšovi. Mají být závislí výhradně na Bohu a Boží přítomnosti v sobě samých. A také potřebují dobrou vůli těch, které navštíví. Musejí opustit své jistoty – trvalá bydliště, pracoviště, majetek, peníze. Na oplátku s nimi Ježíš sdílí svou moc nad zlem a schopnost uzdravovat. Ježíšovy instrukce nejsou určeny pouze pro jediné vyslání Dvanácti, nýbrž definují model misijního působení pro celou církev.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.