Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

SLUŽBA BISKUPA - téma 290 ke slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 20.5.2018 -homilie katechetická (KKC 880-896).

Matonick

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 20.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-1: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů popisuje událost, kdy o Letnicích, vstoupil do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a počal je duchovně…

Matonick komentoval článek Rozhodující útok . . ..
Matonick

CO OCHRÁNÍ NAŠE ŽENY PŘED NÁSILÍM ? - ISTANBULSKÁ ÚMLUVA ?

Matonick

Co ochrání naše ženy před násilím ? Istanbulská úmluva ? K 7. neděli velikonoční a ke Dni matek 13.5.2018 jsme byli v kázání našeho pana faráře informováni o nesouhlasu našich biskupů s obsahem tzv. Istanbulské úmluvy (http://www.ado.cz/clanek…

staryvlk Souhlasím a počet souhlasných vyjádření (3lidé) zde, odpovídá stavu české společnosti.

Latroj https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

staryvlk I když navrhovaná "Petice" nemusela být tak dlouhá a tím i nepřehledná, přesto ji podepisuji.
Doporučoval bych do petice stručnější text (viz zvýrazněné části textu Matonick - výše uvedený článek).

Matonick

HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE - téma 289 k 7. neděli velikonoční 13.5.2018 - homilie katechetická (KKC 874-896, YOUCAT 140).

Matonick

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 13.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Petr zaujal v prvotní církvi a mezi dvanácti apoštoly vedoucí postavení, které mu určil Ježíš. Má stát v popředí církevního…

Matonick

NADĚJE V NOVÉ NEBE A NOVOU ZEMI - téma 288 ke Slavnosti Nanebevstoupení Páně - homilie katechetická (KKC 1042-1050).

Matonick

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 10.5.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Text čtení ze Skutků apoštolů nám po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení popisuje událost, ve které byl Ježíš…

Matonick

SVĚTLA OSTATNÍCH KŘESŤANŮ - téma 287 k 6. neděli velikonoční 5.5.2018 - homilie teologická.

Matonick

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48: Bůh vidí do hlubin duší všech lidí. A všechny miluje. Zejména ty, kteří mu prokazují úctu a konají spravedlivě. Bůh však nikomu…

staryvlk Nemám co bych dodal. Snad jen, že přirovnání pravého křesťana k "nadpřirozenému" člověku je velmi náročné. Nadpřirození křesťané jsou snad jen ti, kteří jsou prohlášeni za "svaté".

Matonick Máte pravdu. Provedl jsem opravu. Dík.

Matonick

PŘIJÍMÁNÍ NEMOCNÝCH - téma 286 k 5. neděli velikonoční 29.4.2018 - homilie pastorální + odkaz na kázání

Matonick

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 9, 26-31: V biblické historii je zaznamenáno mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich přitom prodělala duševní nebo duchovní…

Matonick

MILOST POSVĚCUJÍCÍ - téma 285 ke 4. neděli velikonoční 22.4.2018 - homilie katechetická (KKC 1996-2000; YOUCAT 338,339) + kázání.

Matonick

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,8-12: Jak čteme ze Skutků apoštolů, zázračné uzdravení nemocného poskytlo příležitost apoštolu Petrovi, aby slavnostně vyhlásil, že pouze ve jménu…

Matonick

VÝCHOVA SVĚDOMÍ - téma 284 ke 3. neděli velikonoční 15.4.2018 - homilie katechetická (KKC 1783-1789; YOUCAT 297).

Matonick

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 15.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 3,13-15. 17-19: Apoštol Petr ve svých promluvách, zaznamenaných ve Skutcích, veřejně vytýkal lidu, jehož mravní svědomí bylo otupeno vášněmi, že Ježíše…

staryvlk Závěr tohoto téma potvrzuje, jak těžký je život člověka na jeho pozemské pouti.

Matonick

ČLOVĚK PRODUKT PŘÍRODY - téma 283 ke Slavnosti Zvěstování Páně 9.4.2018 - homilie teologická.

Matonick

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – 9.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 7,10-14: Vyvolený lid se v průběhu dějin často odmítal nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády judského krále Achaza. Hospodin tehdy skrze…

Matonick

VĚROHODNOST SVĚDECTVÍ O VZKŘÍŠENÉM KRISTU - téma 282 ke 2. neděli velikonoční 8.4.2018 - homilie katechetická (KKC 640-647; YOUCAT 104,105).

Matonick

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 8.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 4,32-35: Dnešní čtení ze Skutků apoštolů popisuje základní program života rodící se církve. Kristovi učedníci, jimž byl zmrtvýchvstalý Ježíš zjeven,…

Říkají o něm:


staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »