Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

PROZŘETELNOST BOŽÍ A MRAVNÍ ZLO - HŘÍCH - téma 241 ke 20. neděli v mezidobí 20.8.2017 - homilie katechetická (KKC 1846-1876; YOUCAT 314,319).

Matonick

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáš (I) Iz 56,1.6-7: Proroctví Izaiášovo předvídá, že spása Božího lidu přijde brzy a přinese konečnou spravedlnost do vztahů mezi Bohem a námi, k zákonu a k…

o-_-o Jsem šneček.

Matonick

MARIA - MATKA KRISTOVA A MATKA CÍRKVE - téma 240 ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie - 15.8.2017 - homilie katechetická (KKC 964-970).

Matonick

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – úterý - 15.8.20017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení apoštola Jana (V) Zj 11, 19a; 12, 1. 3 -6a. -10ab: Na dnešní den připadá největší mariánský svátek- slavnost Vystoupení Panny Marie na nebesa…

Matonick

ELIÁŠ - OBHÁJCE MONOTEIZMU - téma 239 k 19. neděli v mezidobí 13.8.2017 - homilie biblická.

Matonick

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 13.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 19,9a.11-13a: O Bohu si často si Boha myslíme, že je bytostí největší, nejsilnější a nejhrozivější, která vládne nad vším tím naším ohromným…

JiKu Když to fungovalo na Baala, fungovalo by to i na Allaha?

Matonick Jak kdy a kde. U nás se dnes přece neřídíme Mojžíšovými zákony.

Matonick

MODLITBA LIDU V LITURGII - téma 238 ke svátku PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - neděle 6.8.2017 - homilie liturgická.

Matonick

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2017- neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění průběhu posledního soudu lidstva. Při něm se potvrdí, kdo bude při druhém příchodu Pána…

Matonick

BŮH UČINIL VŠE, ABYCHOM DOŠLI SPÁSY - (PŘEDURČENÍ) - téma 237 k 17. neděli v mezidobí - homilie teologická.

Matonick

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 30.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 3, 5. 7-12: Ve čtení úryvku z první knihy královské nalezneme příklad Božího vyvolení. Svrchovaný Bůh projevil svůj nepředvídatelný úsudek a…

Matonick

CÍRKEV JE SVATÁ - téma 236 k 16. neděli v mezidobí 23.7.2017 - homilie katechetická (KKC 823-829).

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 23.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I) Mdr 12,13. 16-19: Čtení z knihy Moudrosti nám přispěje k přesvědčení, že Bůh Stvořitel má starost o všechny tvory. Činí tak z lásky k lidem. Ty, kteří…

Matonick

VĚDA A TECHNIKA - téma 235 k 15. neděli v mezidobí 16.7.2017 - homilie katechetická (KKC 2292-2296; YOUCAT 390,391).

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,10-11: Hospodinovo slovo má obrovskou vnitřní sílu a účinnost. Stvořilo svět, přírodu a člověka. Úryvek z Izaiášova proroctví objasňuje…

Matonick

PŘÍLEŽITOST KE HŘÍCHU - téma 234 ke 14. neděli v mezidobí 9.7.2017 - homilie morální.

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 9.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše (I) Zach 9,9-10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými pro dobu očekávání příchodu Mesiáše. Tento král, který přichází, je…

staryvlk Je to pěkné psaní.
Přítel Matonick se v něm zamýšlí nad hříchem a jeho příčinami. Něco mi tu ale chybí : HODNOCENÍ HŘÍCHU !!! "Kdo je oprávněn určovat --- toto je "LEHKÝ HŘÍCH" , toto už je "TĚZKÝ HŘÍCH , toto není "HŘÍCH".
Má toto právo pouze Katolická církev a její kněží ?
Pro představu si vezmu např. hříchy v této době nejčastěji se vyskytujíci, "CIZOLOŽSTVÍ" a "SMILSTVO".
Podle názoru kněze je cizoložství menším hříchem než smilstvo (např. masturbace), se zdůvodněním, že cizoložství je přirozený akt mezi mužem a ženou, kdežto masturbace je proti lidské přirozenosti a tedy je "těžkým hříchem".Tedy člověk-manžel, který cizoloží s jinou ženou a svoji manželku v této oblasti zanedbává, se vlastně ani nedopouští těžkého hříchu, ale manželka, která v tísni ,

staryvlk zvolí masturbaci, spáchala "těžký hřích" a zemře-li aniž by se účinně vyzpovídala, bude zřejmě zatracena...

Matonick Hodnocení hříchu byl věnován obsah samostatného tématu 368 Učící se církve , zveřejněného na Signálech 8.2013 https://matonick.signaly.cz/1308/zavaznost-hrichu-smrtelny-a-vsedni hrich. Můj přítel adventista mi vždycky radil, abych odpovědi na podobné otázky nacházel hlavně v Písmu. I v tématu uvedl Matonick několik odkazů na Písmo. Jsem přesvědčen, že katolická církev a její kněží si nepřisvojují oprávnění určovat přesný stupeň závažnosti provinění a z toho plynoucí důsledky , pokud nejsou zcela zjevné i samotnému hříšníkovi (např.vražda ). Myslím, že některé výše uvedené"těžké" hříchy by mezi ony "smrtelné" ani žádný katolický kněz nazařadil.

Matonick Připojil jsem kázání kněze P. Jana Plodra ze dne 11.8.2013

Matonick

SLOVANSKÁ BOHOSLUŽBA -téma 233 ke Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2017- homilie liturgická.

Matonick

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - 5.7.2017 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Byzantští vyslanci svatý Cyril a Metoděj, kteří přišli do našich zemí před mnoha stoletími, sledovali více než jen úsilí…

Matonick

OVOCE KŘTU - téma 232 ke 13. neděli v mezidobí 2.7.2017-homilie katechetická (KKC 1262-1274; YOUCAT 200).

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (I) 2 Král 4,8-11.14-16a: Verše z druhé knihy Královské popisují pohostinnost izraelské ženy vůči proroku Elizeovi. Důvodem ženiny velkorysosti je její…

Říkají o něm:


peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!

Přátelé / 6

Další přátele »