Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Uživateli Matonick se líbí článek Jak vidět v životě Boží moc?.
Matonick

OSOBNÍ SOUD ( SOUKROMÝ ) - téma 325 ke 32. neděli v mezidobí 11.11.2018 - homilie katechetická.

Matonick

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Událost, kterou popisuje dnešní čtení první knihy Královské, je svědectvím o síle víry v Boha. Je velmi důležité, aby věřící…

Matonick

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY A ROUCHA K EUCHARISTICKÉ SLAVNOSTI - téma 324 ke Svátku posvěcení lateránské baziliky 9.11.2018 - homilie liturgická.

Matonick

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…

Matonick

BOŽSKÁ CTNOST LÁSKY - téma 323 ke 31. neděli v mezidobí 4.11.2018 - homilie katechetická.

Matonick

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 6,2-6: V textu prvního čtení z 5. knihy Mojžíšovy se jako refrén opakuje zdůvodnění, proč je třeba zachovávat Boží přikázání. Verše, které…

Matonick

ZÁKLADNÍ PRAVDY O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - téma 322 ke slavnosti: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (Dušičky) 2.11.2018 - homilie katechetická.

Matonick

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2018 Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (VI) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni touží po naší pomoci,…

Matonick

KŘESŤANSKÉ UCTÍVÁNÍ SOCH, OBRAZŮ, OSTATKŮ - téma 321 ke SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH – 1.11.2018 - homilie katechetická.

Matonick

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 7, 2-4. 9-14: Dnešní čtení z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech…

Uživateli Matonick se líbí článek Istanbulská úmluva vadí nejen Církvi.
Matonick

SVÁTOSTI - ZNAMENÍ A PROSTŘEDKY MILOSTI - téma 320 k 30. neděli v mezidobí 28.10.2018 - homilie katechetická.

Matonick

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 31, 7-9: Slova z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ jsou plná radosti a naděje. Jimi se Hospodin obrací na svůj vyvolený národ postižený důsledky…

Uživateli Matonick se líbí článek O krásném českém slovu "GENDER".
Matonick

SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE - KRISTOVO KNĚŽSTVÍ A VŠEOBECNÉ KNĚŽSTVÍ - téma 319 k 29. neděli v mezidobí 21.10.2018.

Matonick

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…

Matonick

BOŽÍ SLOVO V LITURGII - téma 318 ke 28. neděli v mezidobí 14.10.2018 - homilie liturgická.

Matonick

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 7, 7-11: Moudrosti není možno se naučit, ale můžeme jí být Bohem obdarováni. V prvním čtení dnešní bohoslužby slova vyslechneme z Písma modlitbu…

Matonick komentoval článek YouCat: zpráva o kvalitě překladu.
Matonick

JEŽÍŠ NÁŠ BRATR - téma 317 ke 27. neděli v mezidobí 7.10. 2018 - homilie teologická.

Matonick

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB ) Gn 2, 18-24: Jak se dočteme v první knize Mojžíšově, byli první muž a žena - Adam a Eva - Bohem stvořeni, aby vytvářeli jednotu, vzájemně se…

Matonick

HŘÍCHY PROTI SPRAVEDLNOSTI - téma 316 ke 26. neděli v mezidobí 30.9.2018 - homilie asketická.

Matonick

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB ) Nm 11,25-29: V dnešním čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy se setkáme s ukázkou působení Božské Spravedlnosti, která je připravena lidem neustále…

Říkají o něm:


staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »