Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

BIŘMOVÁNÍ - SVÁTOST DOSPĚLOSTI - téma 223 k 6. neděli velikonoční 21.5.2017 - homilie katechetická(KKC 1285-1289;1306-1314;YOUCAT 204).

Matonick

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 21.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 8,5-8.14-177: Čtení ze Skutků apoštolů popisuje dobu, kdy z Jeruzaléma v důsledku pronásledování odcházejí Kristovi učedníci do světa hlásat evangelium.…

Matonick

BŮH JE PRAVDIVÝ A VĚRNÝ - téma 222 k 5. neděli velikonoční 14.5.2017 - homilie teologická.

Matonick

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 14.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6,1-7: Při čtení dnešního biblického úryvku ze Skutků apoštolů zjišťujeme, že už na počátku dějin církve dokázali apoštolové rozpoznat, co je jejich…

Matonick

ÚSTŘEDNÍ BOD NOVOZÁKONNÍ ZVĚSTI - VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ - téma 221 ke 4. neděli velikonoční 7.5.2017 - homilie biblická.

Matonick

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 7.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,14a.36-41: Záznam závěru první promluvy apoštola Petra ze Skutků apoštolů je shrnutím jeho předchozího učení o tom, že Ježíše Krista ustanovil Bůh jako…

Matonick

JAK ČÍST PÍSMO SVATÉ - téma 220 ke 3. neděli velikonoční 30.4.2017 - homilie biblická.

Matonick

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 30.4.2017 Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I.A ) Sk 2, 14.22-28: Když o Letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý, prošli radikální duchovní proměnou. Budeme-li při čtení záznamu slavnostní Petrovy promluvy ze Skutků…

Matonick

TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH - téma 219 ke 2. neděli velikonoční 23.4.2017 - homilie katechetická (KKC 638-647).

Matonick

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 23.4.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I.A) Sk 2, 42 -47: Vzkříšený a nanebevstoupený Kristus v souladu se svým zaslíbením zůstává stále ve spojení s lidstvem. Je však přítomen jiným způsobem než v…

Matonick

VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ - téma 218 k 5. neděli postní 2.4.2017 - homilie liturgická.

Matonick

5. NEDĚLE POSTNÍ - 2.4.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 37,12-14: Autoři textů dnešní liturgie, počínaje úryvkem z knihy proroka Ezechiela, píší o vzkříšení. Prorokova slova chápou křesťané jako předzvěst…

Matonick

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V PÍSMU SVATÉM - téma 217 ke 4. neděli postní 26.3-2017 - homilie biblická.

Matonick

4. NEDĚLE POSTNÍ - 26.3.2017 Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a: Dnešní čtení ze starozákonní knihy Samuelovy popisuje, jak došlo ke zvolení izraelského krále Davida. Do tak významného úřadu se tehdy vstupovalo…

Matonick

MARIA PŘI ZVĚSTOVÁNÍ - téma 216 ke Slavnosti Zvěstování Páně 25.3.2017 - homilie katechetická (KKC 484-486,494; YOUCAT 80).

Matonick

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – sobota - 25.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 7,10-14: Pokolení, které Bůh vyvolil ke spáse, se v průběhu dějin často odmítalo nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády krále…

Matonick

CO VYPLÝVÁ Z VÍRY V JEDINÉHO BOHA - téma 215 ke 3. neděli postní 19.3.2017 - homilie katechetická (KKC 222-227).

Matonick

3. NEDĚLE POSTNÍ - 19.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy Ex 17,3-7: Během exodu do zaslíbené země byl Boží lid sužován hladem a žízní. Lidé přestávali důvěřovat Bohu, propadali pochybnostem o jeho velikosti a…

jk7 Zaplať pánbůh za to, že dnešní křesťané chtějí ctít jednotu a pravou důstojnost všech lidí a neřídí se při tom zastaralým slovem Božím

Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu.

Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího." Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce

spitfire To je "nespravedlivé", když si chce člověk opatřit zbrojní průkaz je třeba mnoho potvrzení a ještě navrch k tomu zkoušky. To už jednodušší způsob je nakupovat na temných stránkách internetu.

Matonick

ZASLÍBENÍ V PÍSMU SVATÉM - téma 214 ke 2.neděli postní 12.3.2017 - homilie biblická.

Matonick

2. NEDĚLE POSTNÍ - 12.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 12,1-4a: Když Bůh podle svého plánu vybídnul našeho praotce Abraháma, aby opustil svou zemi, spojil své nařízení se zaslíbením hojného požehnání.…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 6

Další přátele »