Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

POSLÁNÍ MESIÁŠE - vysvobodit nás ze smrti, vybudovat nám pro věčnost království pokoje, spravedlnosti a spásy - téma 337 - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13.1.2019

Matonick

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2019 - neděle Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které dnes budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok…

Matonick

KÁZÁNÍ k tématu 336 Učící se církve: CESTY K VÍŘE ke Slavnosti Zjevení Páně.

Matonick

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – neděle 6.1.2013 - kázání P. Jan Plodr – farnost Krásensko Cesty k víře Jsou různé způsoby jak se dozvědět o Bohu, ale také různé přístupy jak s těmi cestami naložit: Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli…

Matonick

CESTY K VÍŘE - samotná znalost i těch nedůležitějších faktů o Bohu k víře nevede - téma 336 ke SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ 6.1.2019 neděle.

Matonick

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2019 –neděle Liturgické texty ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Autor veršů čtení z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné…

Matonick

MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU - Panna Maria-Matka Boží, Bohorodička, je matkou vtěleného věčného Božího Syna, který je sám Bohem -  téma 335 ke Slavnosti Matky Boží 1.1.2019 - NOVÝ ROK - homilie katechetická.

Matonick

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2019 - úterý Liturgické texty čtené ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje katolická církev Matku Boží, Pannu Marii. První…

Matonick

ZODPOVĚDNÉ RODIČOVSTVÍ , manželská láska, plodnost, regulace početí a porodnosti - téma 334 katechetické homilie ke SVÁTKU SVATÉ RODINY 30.12.2018.

Matonick

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2018 - neděle Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i…

Matonick

ÚČAST LAIKŮ NA UČITELSKÉM ÚŘADĚ KRISTOVĚ a jaký možný je i náš osobní podíl na tomto Božím díle spásy - téma 333 ke SVÁTKU SVATÉHO ŠTĚPÁNA 26.12.2018.

Matonick

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA – středa - 26.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 6,8-10; 7,54-60: V dnešním svátečním dni si připomínáme sv. Štěpána - prvomučedníka pro víru v Krista. Patřil k…

Matonick

VÝKUPNÁ KRISTOVA OBĚŤ - téma 332 ke 4. adventní neděli 23.12.2018 + odkaz na kázání k tomuto tématu.

Matonick

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 23.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a: V úryvku z knihy proroka Micheáše, psané v době nejvyššího ohrožení lidu Izraele, autor oznamuje Bohem…

Matonick Odkaz na kázání k tomuto témat:http://www.krasensko.cz/soubory/kazani/vykupna-kristova-obet.pdf

Matonick

DŮVOD ADVENTNÍ RADOSTI - proč se můžeme radovat, i když jsme smutní, unavení, něčeho se obáváme a trápíme se? - téma 331 ke 3. neděli adventní 16.12.2018 + odkaz na kázání k tomuto tématu.

Matonick

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k prožívání radosti. Prorok využívá řadu možných slov označujících…

Matonick

ODKUD VÍME O KRISTU ? Historičnost Krista je prokázána! - téma 330 ke 2. neděli adventní 9.12.2018 - homilie dějepisná.

Matonick

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození Jeruzaléma, posvátného…

Matonick

VE SPOLEČENSTVÍ SE SVATOU MATKOU BOŽÍ, téma 329 ke Slavnosti PANNY MARIE, počaté bez poskvrny hříchu 8.12.2018, homilie katechetická.

Matonick

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny hříchu - 8.12.2018 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo zatíženo prvotním hříchem. Skrze pannu Marii, mezi nás přišel náš…

Říkají o něm:


peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!

Přátelé / 5

Další přátele »