Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

ÚČAST LAIKŮ NA PROROCKÉM A KRÁLOVSKÉM ÚŘADU KRISTA - téma 281 ke Slavnosti Svatého Josefa 19.3.2018 - homilie pastorální.

Matonick

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16: Bůh králi Davidovi slíbil, že upevní jeho království. A podle Božího zaslíbení má Davidův rod v historii…

staryvlk Prospěšná práce.

Matonick komentoval článek Člověk Stvořitelem ?.
Matonick

MRAVNÍ SVĚDOMÍ - téma 280 k 5. neděli postní 18.3.2018 - homilie katechetická (KKC 1776-1782; YOUCAT 256,257).

Matonick

5. NEDĚLE POSTNÍ- 18.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 31,31-34: Hospodin vkládá do úst proroka Jeremiáše slova naděje pro lidstvo. Jádrem dnešního čtení z jeho knihy je zaslíbení nové smlouvy, která už…

Matonick komentoval článek Pane, z hlubin volám k Tobě . . ..
Matonick komentoval článek Pane - kde jsi . . ..
Matonick komentoval článek Sjednocení Židů a Křesťanů . . ..
Matonick

MILOST A ZÁSLUHA - téma 279 ke 4. neděli postní 11.3.2018 - homilie katechetická /KKC 2003-2011; YOUCAT 341).

Matonick

4. NEDĚLE POSTNÍ - 11.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme o události, při níž Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený Boží lid…

Matonick komentoval článek SJEDNOCENÍ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ..
Matonick komentoval článek ÚZKÁ a ŠIROKÁ brána..
Matonick

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ - téma 278 ke 3. neděli postní 4.3.2018 - homilie katechetická (KKC 2052-2074;YOUCAT 348-350).

Matonick

3. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 20, 1-17: Desatero, které Bůh vyhlašuje jako základ smlouvy se svým lidem, zapsané v Písmu a vryté jako přirozený zákon do našich srdcí, je mimořádným…

Matonick

ALESPOŇ JEDNOU V ROCE SE ZPOVÍDAT - téma 277 ke 2. neděli postní 25.2.2018 - homilie katechetická (KKC 2042, 1425-1429; YOUCAT 225,226).

Matonick

2. NEDĚLE POSTNÍ - 25.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Hospodinovy přísliby dané Abrahámovi, o nichž uslyšíme v prvním čtení, se vztahují na budoucí pokolení, jehož největší…

staryvlk Pěkně apoštolsky srozumitelně napsáno.
Znovu jsem si toto kázání pečlivě přečetl .
S.V.

Matonick

SMLOUVA V PÍSMU SVATÉM - téma 276 k 1. neděli postní 18.2.2018 - homilie biblická.

Matonick

1. NEDĚLE POSTNÍ - 18.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 9, 8-15: Po potopě světa, jak o ní čteme z první knihy Mojžíšovy, Bůh znovu žehná všemu, co existuje. S člověkem uzavírá smluvní vztah. Bůh po svém…

staryvlk Vykupitelská smrt a vzkříšení Ježíše Krista jsou základními prvky víry křesťanské církve. Pokud jsou neuznávány, chybí víra v syna Božího a tedy i v samotného Trojjediného Boha.

Matonick https://staryvlk.signaly.cz/1803/sjednoceni-zidu-a-krestanu

Matonick

OBNOVENÁ LITURGIE ŽÁDÁ ROZDĚLENÍ SLUŽEB - téma 275 k 6. neděli v mezidobí 11.2.2018 - homilie katechetická ( KKC 597-903;YOUCAT 139).

Matonick

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (I) Lv 13,1-2. 45-46: Čtení úryvku z knihy Mojžíšovy nás vede k poznání, že dávní proroci jako byl Mojžíš, byli Hospodinem, kromě daru víry a konání…

Matonick

VIDITELNÝ SVĚT - téma 274 k 5. neděli v mezidobí 4.2.2018 - homilie katechetická (KKC 337-344; YOUCAT: 40-49).

Matonick

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (I) Job 7,1-4. 6-7: Z prvního čtení můžeme vnímat ozvěnu úpění trpícího služebníka Božího - Joba. Z jeho nářku zaznívá hluboká beznaděj, v níž jakoby dával přednost…

Matonick

PŘÍRODNÍ SYMBOLY V LITURGII - téma 273 ke Svátku Uvedení Páně do chrámu 2.2.2018 - homilie liturgická.

Matonick

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…

Matonick komentoval článek Katoličtí králíci . . ..
Matonick komentoval článek Ne o tom CO NÁS rozděluje , ale . . ..
Matonick

DĚJINY SPÁSY - USKUTEČNĚNÍ VĚČNÉHO BOŽÍHO PLÁNU - téma 272 ke 4. neděli v mezidobí 28.1.2018 - homilie katechetická (KKC 293-314;315-324).

Matonick

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Bůh vše co stvořil, dovádí užitím své nekonečné Boží prozřetelnosti ke konečné…

Říkají o něm:


staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!

Přátelé / 5

Další přátele »