Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

DEN MILOSTI A PRACOVNÍHO KLIDU - téma 303 k 16. neděli v mezidobí 22.7.2018 - homilie katechetická (KKC 2184-2188).

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…

Matonick komentoval článek Bůh - prostor - čas . . ..
Matonick

CESTY, KTERÉ VEDOU K POZNÁNÍ BOHA - téma 302 k 15. neděli v mezidobí 15.7.2018 - homilie katechetická (KKC 31-49).

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…

staryvlk Tento článek je přínosem k alespoň částečnému pochopení Boha. Svět bez Tvůrce toho všeho by neměl smysl. Tvůrce " n á h o d a ", je naprostý nesmysl.
Náhody byly Bohem ponechány satanu po svržení na zem
k jeho ničitelskému cíli.

staryvlk Jeho ničitelským cílem je člověk a jeho duše. V tomto svém snažení je ale omezen svobodnou vůlí člověka.

Matonick

Kázání katolického kněze k tématu Učící se církve B II: PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA ke 14.neděli v mezidobí.

Matonick

Prozřetelnost a pohoršení zla Odkud je zlo, proč ho Bůh dopouští? Jednoho dne přišli mniši za opatem s těžkou otázkou: „Odkud se vzalo zlo, když ho nestvořil Bůh?“ Opat se zamyslel a pravil: „Bůh nestvořil zlo, ale stvořil člověka. Aby se člověk…

Matonick

PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA - téma 301 ke 14.neděli v mezidobí 8.7.2018 -homilie katechetická.

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela (I) Ez 2,2-5: To, že prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, byl Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nebyli ochotni…

Matonick

SV. METODĚJ ARCIBISKUPEM - téma 300 ke SLAVNOSTI CYRILA A METODĚJE 5.7.2018 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2016 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje zaměříme svou pozornost na Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869…

Matonick komentoval článek Dědičný hřích . . ..
Matonick

BŮH STVOŘITEL - téma 299 ke 13. neděli v mezidobí 1.7.2018 - homilie katechetická (KKC 279-301).

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy Moudrosti (I) Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Ze čtení knihy Moudrosti plyne poznání, že člověk byl Bohem stvořen k nesmrtelnosti. I když darem věčného života člověk pohrdl a…

Matonick

CÍRKEV VE STŘEDOVĚKU (800-1517) téma 298 ke slavnosti SV.PETRA A PAVLA 29.6.2018 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2018 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů ( V) Sk 12,1-1: V dnešní slavnosti si připomeneme svaté apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva mocné sloupy církve, dva nástroje vichřice Ducha…

Matonick komentoval článek Budu TBC.
Matonick

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ - téma 297 ke SLAVNOSTI NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE - 24.6.2018 - neděle - homilie katechetická.

Matonick

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE - 24.6.2018 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 49,1-6: Čtení z knihy proroka Izaiáše zahajuje bohoslužbu slova k dnešní slavnosti narození proroka Jana Křtitele.…

Matonick

PŘÍPRAVA CÍRKVE VE STARÉM ZÁKONĚ - téma 296 k 11. neděli v mezidobí 17.6.2018 - homilie biblická.

Matonick

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 17, 22-24: Dnešní úryvek z knihy Ezechiela zvěstuje „obnovu“ Izraele, kam se vyvolený národ vrátí z babylonského vyhnanství. Proroctví je…

staryvlk Doufejme tedy, že většina vyvoleného lidu Izraele uvěří v Ježíše Krista, jako syna Boha a shromáždí se ve svaté církvi katolické, spolu s ostatními věřícími světa.

Matonick

Kázání katolického kněze k tématu CÍL ŽIVOTA - ( Navazuje na téma 295 Učící se církev B II k 10. neděli v mezidobí 10.6.2018 - viz. ).

Matonick

Cíl života Jasný cíl života – dosažení spásy Ptali se nevěřícího člověka: „Jaký máš v životě cíl?“ „Chci vystudovat, najít bydlení.“ „A co dál?“ „Založit rodinu, vychovat děti.“ „A co dál?“ „Nevím, nějak to tu doklepat.“ „A co pak?“ „A pak už nic.“…

RealToltekDzehenuti Pokud jsou děti vysvědčením rodičů, potom lze předpokládat, že těch božích s vyznamenáním bude opravdu velmi málo :).

Matonick Nu, my jsme jich měli a máme každou neděli plný kostel. Jak rodičů, tak dětí. Dnes už mnozí z nich "vyrostli". Myslím, že by i v božích očích nepochybně uspěli. Měl jsem příležitost jejich růst, životní styl a vzájemné vztahy mnoho let průběžně sledovat.

RealToltekDzehenuti Bohužel nejsem toho názoru, že každý kdo chodí do kostela v božích očích uspěje...nemluvě o tom jestli samotný kostel není dávno už jen pustou modlou...mno necháme se překvapit :).

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »