Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

VŠEOBECNOST CÍRKVE - téma 250 k 28. neděli v mezidobí 15.10.2017 - homilie katechetická (KKC 839-856; YOUCAT 136).

Matonick

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 25,6-10a: Po vyslechnutí všech tří vybraných textů pro dnešní bohoslužbu slova, bychom se mohli zamyslit nad zvláštními formami pohostinnosti,…

Matonick komentoval článek Výklady bible,.
Matonick

LIDSKÉ CTNOSTI - téma 249 k 27. neděli v mezidobí 8.10.2017 - homilie katechetická (KKC 1803-1811; YOUCAT 266).

Matonick

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 8.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 5,1-7: Obsah dnešního čtení z Izaiášovy knihy je vyjádřen v podobě písně. Prorok ji zpívá svému „miláčkovi“, jenž je v ní symbolem Boha Otce a…

Matonick

LÁSKA K SOBĚ - téma 248 k 26.neděli v mezidobí 1.10.2017 - homilie asketická.

Matonick

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 18,25-28: Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nás vede k osobní odpovědnosti za každé vlastní jednání. Dříve tomu tak nebylo. Při uplatňování…

Matonick

NOVODOBÝ KATOLICISMUS U NÁS - téma 247 ke Slavnosti sv. Václava 28.9.2017 - homilie dějepisná.

Matonick

Slavnost sv. Václava - 28.9.2017 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrost (V) Mdr 6, 9-21: K dnešní slavnosti Svatého Václava byly vybrány verše z knihy Moudrosti. Měly by inspirovat ty, kteří rozhodují o osudech lidí a celých…

Matonick

MILOST - NEZASLOUŽENÝ DAR - téma 246 k 25. neděli v mezidobí 24.9.2017-homilie katechetická (KKC 2006 - 2011; YOUCAT 338,341).

Matonick

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,6-9: Prorok Izaiáš vyzývá své soukmenovce, aby změnili vlastní představy o Bohu. Boží jednání a Boží záměry není možno porovnávat s úmysly a…

staryvlk Je pochopitelné pro "tvora", že nemůže pochopit svého "Tvůrce". Proto je pro mne nepochopitelné, když se provinili první dva lidé (Adam a Eva), proti svému tvůrci, jsou následně trestáni jejich potomci, kteří na jejich provinění nemají žádnou vinu.
Pokuste se to prosím objasnit.

Matonick Myslím, že Bůh lidstvo lidstvo netrestá za provinění Adama a Evy. Naopak dává i poté lidem moc nad celým nově vzniklým světem. I když ten se následkem "prvotního hříchu" notně pošpinil a pokazil. Mohou se těšit ze svých tvůrčích schopností, z nerozmanitějších vztahů, mají schopnost snít a svobodně plánovat svou budoucnost,přestože svou svobodu často chápou nesprávně a nesou za to následky. I přesto jsou Bohem milováni a v Ježíši obdarováni nadějí na věčný život v jeho království.

Matonick

ČLOVĚK HLEDÁ SMYSL ŽIVOTA - téma 245 ke 24. neděli v mezidobí 17.9.2017- homilie morální.

Matonick

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 27,33-28,9: Člověk je tvor společenský. Chceme-li být ve svém životě šťastní, zapomeňme na hněv a pomstu a hledejme cestu, jak odpustit bližnímu,…

Matonick

CHYBY A POHORŠENÍ V CÍRKVI - BRATRSKÉ NAPOMENUTÍ - téma 244 ke 23. neděli v mezidobí 10.9.2017 - homilie asketická.

Matonick

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 33, 7-9: Dějinným pozadím prvního čtení z knihy proroka Ezechiela, jsou události po porážce Judska od Babylónie 597 př.n.l. a po odvlečení elity…

Matonick

JAK ČÍST PÍSMO SVATÉ - téma 220 ke 3. neděli velikonoční 30.4.2017 - homilie biblická.

Matonick

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 30.4.2017 Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I.A ) Sk 2, 14.22-28: Když o Letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý, prošli radikální duchovní proměnou. Budeme-li při čtení záznamu slavnostní Petrovy promluvy ze Skutků…

Matonick

JEREMIÁŠ - téma 243 ke 22. neděli v mezidobí 3.9.2017 - homilie biblická.

Matonick

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20, 7-9: Text dnešního čtení z knihy proroka Jeremiáše, pocházející z oddílu takzvaných Jeremiášových nářků nám poskytuje možnost poznávat…

Matonick

BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA - téma 242 ke 21. neděli v mezidobí 27.8.2017- homilie katechetická (KKC 880-887; YOUCAT 141).

Matonick

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 27.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 22,19-23: Čtení z knihy proroka Izaiáše o příběhu z doby po osvobození Jeruzaléma v sedmém století před Kristem, nás může vybídnout k úvaze nad…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »