Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

DĚDIČNÝ HŘÍCH - téma 231 ke 12. neděli v mezidobí 25.6.2017 - homilie katechetická (KKC 185-112; YOUCAT 68).

Matonick

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 25.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20,10-13: Text prvního čtení ukazuje na stav prorokova ducha poté, co se Jeremiáš stal předmětem posměchu a nevraživosti. Pozoruje kolem sebe…

Matonick

CÍRKEV - BOŽÍ LID - téma 230 ke ke Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 23.6.2017 - homilie katechetická (KKC 781-786; YOUCAT 125).

Matonick

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 23.6.2017– pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 7,6-11: Bůh si přál zachránit lidstvo jako věřící, jemu oddané společenství. K tomu si vybral nejprve starozákonní Boží lid…

Matonick

DVOJÍ ÚČAST NA JEDINÉM KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ - téma 229 k 11. neděli v mezidobí 18.6.2017 - homilie katechetická (KKC 1546-1553).

Matonick

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 18.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 19, 2-6a: Dnešní liturgický úryvek je shrnutím textů vztahujících se k základní události Izraele, k sinajské smlouvě. Izrael se v ní zavazuje k…

Matonick

JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST ? - téma 228 ke Slavnosti Těla a Krve Páně 15.6.2017 - homilie katechetická (KKC 1328-1332; YOUCAT 212).

Matonick

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - 15.6.2017 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 8,2-3.14b-16a: Pozadí prvního čtení z páté knihy Mojžíšovy nás vede do úděsné, sluncem spálené pouště, do smrtícího prostředí kde…

Matonick

SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY - téma 227 ke Slavnosti Nejsvětější Trojice 11.6.2017 - homilie katechetická (KKC 253-256;YOUCAT 35,36).

Matonick

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 34,4b-6.8-9: Bůh se od věků podle Písma člověku rozličnými způsoby zjevuje a s ním i komunikuje. Boží Slovo, se uplatnilo už při…

Matonick

PŮSOBÍ DUCH SVATÝ JEN V CÍRKVI ? - téma 226 ke Slavnosti seslání Ducha Svatého 4.6.2017 - homilie katechetická (KKC 836-848;YOUCAT 134,135).

Matonick

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 4.6. 2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-11: Událost Seslání Ducha svatého, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, dovršila Ježíšova zaslíbení. Duch svatý…

Matonick

NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO - téma 225 k 7. neděli velikonoční 28.5.2017 - homilie katechetická (KKC 2142-2159; YOUCAT 359,360,361).

Matonick

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 28.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,12-14: Dnešní čtení z Lukášova díla Skutky apoštolů navazuje na jeho Evangelium. To popisem Ježíšova odchodu k Otci končí - Skutky jím začínají. Lukáš…

Matonick

U OTCE A PŘECE S NÁMI - téma 224 ke Slavnosti Nanebevstoupení Páně-čvrtek 25.5.2017- homilie katechetická (KKC 661-662; YOUCAT 109).

Matonick

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –čtvrtek - 25.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Evangelista Lukáš v úvodu ze Skutků stručně shrnuje Ježíšovo veřejné působení. Zaznamenává v hlavních bodech, jakými úkoly…

Matonick

BIŘMOVÁNÍ - SVÁTOST DOSPĚLOSTI - téma 223 k 6. neděli velikonoční 21.5.2017 - homilie katechetická(KKC 1285-1289;1306-1314;YOUCAT 204).

Matonick

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 21.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 8,5-8.14-177: Čtení ze Skutků apoštolů popisuje dobu, kdy z Jeruzaléma v důsledku pronásledování odcházejí Kristovi učedníci do světa hlásat evangelium.…

Matonick

BŮH JE PRAVDIVÝ A VĚRNÝ - téma 222 k 5. neděli velikonoční 14.5.2017 - homilie teologická.

Matonick

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 14.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6,1-7: Při čtení dnešního biblického úryvku ze Skutků apoštolů zjišťujeme, že už na počátku dějin církve dokázali apoštolové rozpoznat, co je jejich…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 6

Další přátele »