Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek Homosexualita - dar nebo ohavnost?.
Matonick

TRPÍCÍ "BOŽÍ SLUŽEBNÍK" - téma 313 ke 24. neděli v mezidobí 16.9.2018 - homilie biblická.

Matonick

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 50,5-9a: Trpící Boží služebník, postava blíže nepojmenovaná, v Izaiášově knize vystupující v tzv. "písních o Božím služebníku", je chápán jako…

Matonick

OSVOBOZENÍ OD MAJETKU - CHUDOBA - téma 312 ke 23. neděli v mezidobí 9.9,2018 - homilie katechetická (KKC 2544-2548).

Matonick

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 35, 4-7a: Protiváhou Božího soudu nad těmi, kteří chovají vůči Izraeli nepřátelství je podle proroka Izaiáše oslava Bohem vyvoleného lidu. Rozkvět,…

Matonick komentoval článek Kdo tedy může být spasen?.
Matonick

SPRAVEDLIVÝ A MILOSRDNÝ BŮH - téma 311 ke 22.neděli v mezidobí 2.9.2018 - homilie katechetická ( KKC 2017-2025).

Matonick

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,1-2. 6-8 Vyslechneme úryvek řeči Mojžíšovy, kterou pronesl k vyvolenému lidu před vstupem do zaslíbené země. Do projevu zahrnul Hospodinovy…

Matonick komentoval článek Výklady Písma sv..
Matonick

SVÁTOST MANŽELSTVÍ - téma 310 k 21. neděli v mezidobí 26.8.2018 - homilie katechetická (KKC 1601-1617).

Matonick

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IB ) Joz 24,1-2a. 15-1. 18b: Když věrný služebník Boží a Mojžíšův vojevůdce Jozue po dlouhém putování konečně vstoupil se svým národem vítězně do zaslíbené země,…

Matonick

ZPĚV V LITURGII - téma 309 ke 20. neděli v mezidobí 19.8.2018 - homilie liturgická.

Matonick

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 19.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IB) Př 9,1-6: Úryvek z 9. kapitoly knihy Přísloví nás seznamuje s postavou Moudrosti, v níž se tajemně skrývá sám Bůh. To On zve jejími slovy všechny, kdo se…

Matonick komentoval článek Bůh je náš otec . . ..
Matonick

UCTÍVÁNÍ SV. PANNY - téma 308 ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2018 - homilie katechetická (971,972)

Matonick

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2018 – středa Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení ( V ) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Dnešní čtení z knihy Zjevení je plný symbolů. My v něm vidíme Pannu Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě a přivádí na…

Matonick

Kázání katolického kněze k tématu 307 Učící se církve BŮH JE NÁŠ OTEC k 19. neděli v mezidobí.

Matonick

Bůh je náš Otec (KKC 2779 – 2796, YOUCAT 37, 515 – 518) Vstupní modlitba : Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli…

Matonick

BŮH JE NÁŠ OTEC - téma 307 k 19. neděli v mezidobí 12.8.2018 - homilie katechetická (KKC 2779-2796)

Matonick

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1Král 19, 4-8: Když podle čtení z první knihy Královské prorok Eliáš prchal před pomstou Jezabel, ženy pohanského krále Izraele Achaba, a zcela…

Matonick Odkaz na kázání: https://matonick.signaly.cz/1808/kazani-katolickeho-kneze-k-tematu-307-ucici-se-cirkve-buh-je-nas-otec-k-19-nedeli-v-mezidobi

Matonick V odkazu zaznamenané kázání k tomuto tématu bylo předneseno naším panem farářem před 6 lety k 19. neděli v mezidobí 12.8.2012. Jeho kázání na bohoslužbě slova při mši v Krásensku ke včerejší neděli dne 12.8.2018 bylo zaměřeno na poslední větu z evangelia: "!Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Zkrácenou citaci z tohoto kázání jsem uvedl v komentáři k příspěvku, kterou na Signálech minulý týden zveřejnil staryvlk: BŮH JE NÁŠ OTEC...

Matonick

DVOJÍ ROZMĚR LITURGIE - BOŽSKÝ A LIDSKÝ - téma 306 ke Svátku Proměnění Páně 6.8.2018 - homilie katechetická (KKC 1110-1112;1131-1134).

Matonick

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím království. Na…

Matonick

POVOLÁNÍ ČLOVĚKA - téma 305 k 18. neděli v mezidobí 5.8.2018 - homilie katechetická (KKC 1699-1709).

Matonick

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB. ) Ex 16,2-4. 12-15: Vyprávění z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského otroctví do…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »