Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek 19.10.2019.
Matonick komentoval článek UŽÍT SI . . ..
Matonick komentoval článek 21.10.2019.
Matonick komentoval článek 20.10.2019.
Matonick

PÍSMO SVATÉ A CÍRKEV - téma 380 ke 29.neděli v mezidobí 20.10.2019

Matonick

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.10.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 17,8-13:Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Křesťanům zde vzpomenutá Boží hůl v ruce Mojžíše…

Matonick komentoval článek 17.10.2019.
Matonick komentoval článek 16.10.2019.
Matonick komentoval článek 15.10.2019.
Matonick komentoval článek 14.10.2019.
Matonick komentoval článek 13.10.2019.
Matonick komentoval článek 11.10.2019.
Matonick komentoval článek 12.10.2019.
Matonick

SVÁTOSTI CÍRKVE - téma 379 k 28.neděli v mezidobí 13.10.2019

Matonick

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13.10.2013Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Královské (IC) 2. Král 5,14-17:Vyprávění z 2. knihy královské o zázračném uzdravení pohanského velitele aramejského vojska Námana z malomocenství po…

Matonick komentoval článek 10.10.2019.
Matonick komentoval článek 9.10.2019.
Matonick komentoval článek 7.10.2019.
Matonick komentoval článek 8.10.2019.
Matonick

Blogový příspěvek byl smazán.

Uživateli Matonick se líbí článek Londýnský Velehrad.
Matonick komentoval článek 6.10.2019.
Matonick komentoval článek 5.10.2019.
Matonick se nyní i zde přátelí s uživatelkou MarunKa1.
Matonick se nyní i zde přátelí s uživatelem vildatom.
Matonick

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ - téma 378 k 27. neděli v mezidobí 6.10.2019.

Matonick

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6.10.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Habakuka (IC) Hab 1,2-3;2,2-4:Dnešní první čtení a evangelium naznačují stejný pohyb – od prosby a volání o pomoc ze strany člověka k odpovědi ze…

staryvlk Opět musím poděkovat panu Matonick, k tak obsáhlému přehledu a informaci o představenstvu katolické církve od jáhnů, kněží a biskupů.
Jasné je, že i tito lpředstavitelé jsou jen lidé a tedy i lidé chybující.

Matonick komentoval článek 4.10.2019.
Matonick se nyní i zde přátelí s uživatelem JiridloAA.
Matonick komentoval článek 3.10.2019.
Matonick komentoval článek 2.10.2019.
Matonick komentoval článek 1.10.2019.
Matonick komentoval článek 30.9.2019.
Matonick komentoval článek 29.9.2019.
Matonick

ZÁPAS O VÍRU - duchovní boj, který denně svádíme - téma 377 k 26. neděli v mezidobí 29.9.2019

Matonick

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 6,1a.4-7:Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. Peníze oslabují mysl a víru a vedou nás…

Matonick komentoval článek 28.9.2019.
Matonick komentoval článek 27.9.2019.
Matonick

PROTESTANTSTVÍ A REKATOLIZACE U NÁS - důsledek hluboké náboženské krize evropských zemí v 16. století - téma 376 ke Slavnosti SV. VÁCLAVA 28.9.2019

Matonick

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2019 - sobotaLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21:K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni zejména ti, kteří…

radim24 Chvíli jsem váhal o kterém Václavovi je řeč. Jako první mě napadl V. Havel. Pak zase ten na tom koni...

Matonick komentoval článek 26.9.2019.
Matonick komentoval článek Vyznání víry CČSH.
Matonick

JEŽÍŠ KRISTUS - PROSTŘEDNÍK MEZI BOHEM A LIDMI - téma 375 k 25. neděli v mezidobí 22.9.2019

Matonick

Slovo „prostředník“ označuje toho, kdo vstupuje mezi dvě strany, aby je smířil. Ve Starém zákoně je řada postav, které plnili tuto funkci, zvláště Mojžíš, osvoboditel, vůdce, „prostředník“ smlouvy, jak jej označuje také Nový zákon (srov. Gal 3,19;…

Matonick

SMYSL SINAJSKÉ SMLOUVY - vyřešení vztahu mezi Bohem a jeho lidem - téma 374 k 24. neděli v mezidobí 15.9.2019

Matonick

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14:Izraelci na Sinaji porušili uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží…

Matonick

MOUDRÝ BŮH - stvořil svět uspořádaný a s láskou - téma 373 k 23. neděli v mezidobí 8.9.2019

Matonick

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr9,13-18:Dnes vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako Moudrost byla u Boha…

Matonick

PEKLO - jeho existence a věčnost - téma 371 k 21. neděli v mezidobí 25.8.2019

Matonick

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí „pekelné tresty“, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha,…

staryvlk Velmi těžké je, aby lidé určili co je tzv. "smrelný hřích".
ve kterém, když člověk zemže, je navěky uvržen do věčného trestu, určitého stupně.
Jedině vševědoucí, všemohoucí , nanejvýš spravedlivý, milosrdný a člověka milující Bůh , to dokáže a proto Jeho rozhodnutí při posledním dnu bude nanejvýš spravedlivé.

staryvlk Znovu to musím potvrdit i Váš závěr k tomuto článku s názvem "PEKLO-jeho existence a věčnost."

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 8

Další přátele »