Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek Bůh není normální.
Matonick

ŽIVÝ BŮH - od věků na věky je navždy se svým lidem. Téma 347 ke 3. neděli postní 24.3.2019.

Matonick

3. NEDĚLE POSTNÍ – 24.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno.…

Matonick komentoval článek Adam a Eva, počátek lidského pokolení.
Matonick

ADAM A EVA, POČÁTEK LIDSKÉHO POKOLENÍ - komentáře ke článku RADIM24 z 15.3.2019

Matonick

Adam a Eva, počátek lidského pokolení. https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve…

Matonick radim24 Srozumitelný pro vás není text Genesis, ale jeho překlad. To si uvědomte, že nečtete text Genesis, nýbrž překlad textu Genesis, který již obsahuje výklad. Zkrátka jste vybral jeden výklad, kterému budete věřit. Je to vaše volba. Nijak to nevnáší rozpor mezi tím co vnímám v Duchu. Nemusíme taky znát všechno... Ono není podstatné pro poselství, které bible nese. Ta podstata není v tom jestli Adam byl první nebo nebyl první, ale byl první, který zhřešil. A Ježíš byl první dokonalou obětí za něše hříchy.
Líbí se mi · + Modlím se · včera 21:05

Matonick Omlouvám se, výše uvedený článek napsal radim24 Matonickovi nikoli naopak. Technický omyl. Proto na další komentáře odkazuji na původní text radim24, kde jsou adresáti a odesílatelé uvedeni správně: radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni

Matonick komentoval článek SVOBODNÁ VŮLE.
Matonick

K tématu SVOBODNÁ VŮLE (staryvlk z 10.3.2019)

Matonick

„Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku života a dal jim moc nade vším, co je na zemi . Podle své vůle je vybavil silou, učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem. Uložil všem tvorům, aby se…

Vojtěch Hýbl (VVRH) Nezní to krásně?

Matonick Nejen, že to jen zní krásně. Krásné je i to, že můžeme a máme u nás místa, kde můžeme projevit svou svobodnou vůli a radostně společně zajásat, že přišel vznešený Vykupitel jako vítěz , aby zahladil Adamův hřích, "rozlomil pouta smrti" a my mohli spolu s ním pokračovat v životu.

Matonick

CÍRKEV - PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID VE SVĚTĚ. Kam směřuje její cesta? - téma 346 ke 2. neděli postní 17.3.2019.

Matonick

Z úvodu k tématu: Život člověka se podobá výstupu na horu. K tomu je zapotřebí dobrého průvodce a tím je církev. Církev nás vede do nebe, do pravé vlasti. Na zemi na ni pohlížíme jako na církev putující, až bude v nebi, nazveme ji církví vítěznou,…

Matonick komentoval článek Youcat - postní jednoHubka.
Matonick

POKUŠENÍ . Kdo dokáže odolat svodům ďábla? - téma 345 k 1. neděli postní 10.3.2019.

Matonick

1. NEDĚLE POSTNÍ - 10.3.2019 Liturgické texty bohoslužby slova této neděle uvádějí téma o POKUŠENÍ: Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu…

Matonick

VÍTĚZSTVÍ SKRZE KRISTA - nad hříchem i nad smrtí - téma 344 k 8. neděli v mezidobí 3.3.2019.

Matonick

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IC) Sir 27,5-8: Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona. Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje autor mladého muže…

Matonick

VZKŘÍŠENÝ ČLOVĚK SE PODOBÁ KRISTU - bude žít navěky. Jak a kdy? - téma 343 k 7. neděli v mezidobí 24.2.2019.

Matonick

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 24.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (IC) 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23: Podle čtení z knihy Samuelovy budoucí král David, z jehož rodu pochází Ježíš, prokazuje milosrdnou…

staryvlk Napsáno vyčerpávajícím způsobem. Obdivuji pana "Matonicka", jak vládne slovem a myslí vzhledem ke svému věku.
Je to velice potřebné,zejména dnes, kdy se znovu začínají ozývat hlasy proti Katolické církvi (vracení majetku církvím a zveličované útoky proti nemorálnosti, až zločinnosti katolických kněží v oblasti sexu ) .
Děkuji za ta slova.

Matonick

LITURGICKÁ GESTA - dialog mezi člověkem a Bohem - téma 342 k 6. neděli v mezidobí 17.2.2019

Matonick

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 17.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 17,5-8: Dnešní čtení z knihy proroka Jeremiáše se zabývá tematikou prokletí a požehnání. Verše se podobají výrokům, které…

Šperhák Podávání rukou na povel je ohavnost.

Matonick Podávání rukou po výzvě kněze při obřadu pozdravení pokoje my konáme svobodně tedy nikoliv na povel, s potěšením a s radostí. Současný rituál pozdravení pokoje ve mši svaté má bohatou tradici. Jeho počátky můžeme vidět v biblickém textu, kde Kristus vyzývá své následovníky: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, (...) jdi se nejprve smířit se svým bratrem“ (Mt 5,23-24). Tento úkon byl dříve nazýván „políbením pokoje“, přičemž je v pravomoci biskupů určit jeho formu – u nás je to podání pravé ruky. Blíže odkazy na: odborníka pro liturgii a na Christnet.

Matonick http://www.katyd.cz/clanky/pozdraveni-pokoje-doklada-ochotu-odpustit.html

Matonick http://www.christnet.eu/clanky/5344/pozdraveni_pokoje_pri_katolickych_bohosluzbach_bude_stridmejsi.url

Matonick

CO JE MILOST? - Nezasloužený dar Boží lásky - téma 341 k 5. neděli v mezidobí 10.2.2019

Matonick

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: O povolání proroka Izaiáše Hospodinem pojednávají verše k dnešnímu čtení z jeho knihy. Dozvídáme se, jak Bůh…

Matonick

BOŽSKÉ CTNOSTI - víra, naděje a láska - téma 340 ke 4. neděli v mezidobí 3.2.2019

Matonick

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh…

Říkají o něm:


staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »