5.11.2019

"...přinuť je ať přijdou...“


"Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. "         /Lk 14,23/
 

Přestože Láska je tichá, je zároveň i nejnaléhavější.
Bůh je dokonalý gentleman a ponechává člověku svobodu. Láska nás ale nutí jít za Ním a nechat se sytit Jeho milosrdenstvím.
 

1. čtení: Rim 12,5-16
žalm: Žl 131
evangelium: Lk 14,15-24

Zobrazeno 318×
komentáře
Matonick

V Lukášově evangeliu Ježíš vypráví podobenství, které má připomenout naléhavost odpovědi na Pánovo pozvání k velkolepé hostině. Připravený hodovní stůl zřejmě ukazuje na blížící se velikonoční hostinu pro učedníky před Ježíšovým umučením i na hostinu v Božím království (srov. Lk 22,7n). Je-li vše připraveno, a pozvání je činěno z lásky Pána k pozvaným, pak stačí být pouze ochotný přijít. Je snadné se pod nějakou záminkou z účasti na hostině vymluvit. Mnozí upřednostňují jiné hodnoty. O nich však jinde Ježíš říká, že nejsou hodni Božího království.

Matonick

Na místa těch, kdo pozvání lehkovážně odmítli, rychle přicházejí další. Nikdo je přicházet nutit nemusí. Přijdou odevšad svobodně a usednou za stůl v Božím království. Takovou nabídku, která se na základě Pánova milosrdenství nabízí každému člověku, je třeba přijmout. Avšak nikdo z těch, kdo tuto velkorysou nabídku odmítnou (srov. Lk 14,24), nebude smět okusit věčnou radost.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.