Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od zubov? Nie, od modlitby. Ale netáraj... Netáram. Včera sme sa spolu celá rodina modlili Otčenáš a keď sme prišli po "zbav nás zlého", otec sa pozrel na mamu a ona si to všimla.