V Brně jezdí tramvaje

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společenství pro všechny, kteří v Brně žijí, narodili se tu nebo zde studují či pracují a jsou si vědomi pravého názvu dopravnío kolejového prostředku, který křižuje zdejší ulice. Všichni by měli…

Nástěnka společenství je ti skryta.