Společenství Božího milosrdenství

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Popis společenství

Každý člen by se měl alespon občas modlit korunku Božího milosrdenství.

Nástěnka společenství je ti skryta.