Společenství Božího milosrdenství

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Každý člen by se měl alespon občas modlit korunku Božího milosrdenství.

Nástěnka společenství je ti skryta.