BAZAR

Popis společenství

Zde můžeme nabízet vše k prodeji, k darování či poptávat potřebné, zda to někdo nemá doma navíc.  Společenství vzniká jako dceřinné ŽMM.   Vítejte. 

Nástěnka společenství je ti skryta.