#ZDROJ:+RaVat

Prázdniny jsou vhodná chvíle, dát přednost tomu, co je skutečně důležitější

alimduL

Benedikt XVI.: Drazí bratři a sestry, Jsme již v samém srdci léta, aspoň na severní polokouli. Je to doba, v níž jsou školy zavřeny a do níž se soustřeďuje větší část prázdnin. Také pastorační činnost ve farnostech je redukována na minimum a já sám…