Tradiční mše svaté v Plzni

neděle, 8. června 2008   do   neděle, 15. června 2008
česká řeka
Plzeň
Celebratio privata sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani 1962 promulgatam

Privátní Mše svaté podle misálu z r. 1962

Dominica 1 et 3 mensis = 1. a 3. neděle v měsíci - 16.15

Dominica 2, 4 (et 5) mensis = 2., 4. (a 5.) neděle v měsíci - 10.30

Feria II – VI = Pondělí – pátek - 6.45

Sabbato = Sobota - 8.00

Confessionis mysterium sacrum – rogatu quandocumque post Missam
Svátost smíření – na požádání kdykoli po Mši svaté

8.6. II classis
Dominica IV post Pentecosten
Neděle čtvrtá po Duchu Svatém 10.30 Str. 653nn


9.6. III classis
Feria II Comm.Ss.Primi et Feliciani Mm.
Pondělí 6.45 Str. 962nn vyjma: odkazy tamtéž


10.6. III classis
S. Margaritæ Reginæ, Viduæ Missa Cognovi, str. 85*
Sv.Markéty, skotské královny, vdovy 6.45 vyjma modlitby - str.965


11.6. III classis
S. Barnabæ Apostoli Str. 965nn.
Sv.Barnabáše, Apoštola 6.45 Preface o Apoštolech str. 529


12.6. III classis
S. Joannis a S.Facundo ConfessorisMissa Os justi, str. 55*
Sv. Jana z Fakunda, vyznavače 6.45 vyjma modlitby - str.968n, str.969-


13.6. III classis
S. Antonii de Padua Ep.,Conf. et Eccl.D. Missa In medio, str. 50*
Sv. Antonína Paduánského, 6.45 vyjma modlitby - str.970
biskupa, vyznavače a učitele Církve


14.6. III classis
S. Basilii Magni Ep.,Conf. et Eccl.Doctoris
Sv.Basila Velikého, 8.00 Missa In medio, str. 50*
biskupa, vyznavače a učitele Církve vyjma - str.971nn,


15.6. II classis
Dominica V post Pentecosten
Neděle pátá po Duchu Svatém 16.15 Str. 657nn


Confessionis mysterium sacrum – rogatu quandocumque post Missam
Svátost smíření – na požádání kdykoli po Mši svaté
Numerus telephonicus (tel.) – 602327842
1) V červnu denně pobožnost k Božskému Srdci Páně.
2) Preface o Nejsv. Trojici str.502 – všechny neděle (až do adventu).
3) Preface obecná str.503 - v ostatní dny, není-li uvedeno jinak.
4) Říká se modlitba Anděl Páně (vkleče, od soboty večer do neděle večer ve stoje).
Schaller – stránky dle vydání 1945,1947; POZOR – nutno rozlišovat stránky bez hvězdičky a s „*“ – ty jsou řazeny až vzadu.
UPOZORNĚNÍ: Přes léto bude pořad dosti nepravidelný. Zatím uvádím, že soukromé Mše sv. nebudou od soboty 28.6. do soboty 5.7. Tj. poslední Mše sv. bude v pátek 27.6.v 6.45 hod. a další v neděli za týden 6.7. v 16.15 hod.! Další změny budou ohlášeny koncem června.

Celebruje P.Mgr. Antonin Damian Nohejl, III. O.P - Mše svaté jsou slouženy u P.Marie Růžencové, u dominikánů, Jiráskovo náměstí, na Petrohradě v Plzni.

Podrobnosti
Vložil: Jacques
Vloženo: 10. 6. 2008

vytvořil akci.

Napsat komentář »