Rok kněží

pátek, 19. června 2009   do   sobota, 19. června 2010
Svět
Světí

16. 3. 2009 oznámil Benedikt XVI. , že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 Rok kněží, jehož téma bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze.“

Rok kněží zahájí papež modlitbou nešpor 19. 6. 2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží. Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19.6.2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Co znamená rok kněží pro nás? Co znamená kněz v mém životě?

Rok kněží je příležitostí pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti. Může být také příležitostí k většímu porozumění mezi kněžími a laiky. Rok kněží je také důležitý i pro kněze samé.

Svatý otec ve svém proslovu k vyhlášení Roku kněží řekl, že tímto rokem se má napomoci "k přilnutí kněží k duchovní dokonalosti, ze které zvláště plyne účinnost jejich služby". Proto by měl být Rok kněží především rokem modliteb kněze, rok modliteb s kněžími a rok modliteb za kněze! Není toto výzva i pro nás všechny? Co takhle společně se modlit? Společně se modlit za kněze? Nejednomu z nás se právě přece tato osoba nenávratně zapsala do života. Ať už podanou pomocnou rukou, udělení svátostí křtu či biřmování, či utíráním slz při poskytnutí svátosti smíření. Jsou to lidé, kteří pravidelně vstupují do našeho života, aby nám přibližovali Krista. Rok kněží je tedy nabídkou i pro nás, laiky. Kněží nám nabízejí svou službu každý den. A my? Pojďme se společně zapojit do Roku kněží. Jak? Modlitbou a přemýšlením. Pochopením a podporou.

PŘIHLÁŠENÍM NA TUTO AKCI VYJADŘUJETE, ŽE SE SPOLEČNĚ TENTO ROK CHCETE MODLIT ZA KNĚZE. AŤ UŽ ZA VŠECHNY, NEBO ZA NĚJAKÉHO KONKRÉTNÍHO.

 


Podrobnosti
Vložil: pavel
Vloženo: 19. 6. 2009

vytvořil akci.

Napsat komentář »