lenkat

lenkat / Kateřina Lenka Tetivová

V celibátu

2. Impuls k napsání knihy

11. září 2004 bylo nádherné počasí, plné slunečního svitu. Náhle přišla jako blesk z čistého nebe neuvěřitelná zpráva o brutální vraždě Ladislava Kubíčka. Zatímco mě ovládly silné…

1. Listy božské útěchy krví podepsané

http://www.maticecm.cz/index.php?idakt=17&act=obchod&page=1 Kateřina Lenka Tetivová Výběr z korespondence mezi autorkou knihy a P. Ladislavem Kubíčkem, doprovázený vzpomínkami na…

K homilii biskupa Radkovského ve Staré Boleslavi

Je třeba řešit zlo, které se děje dnes Homilie plzeňského biskupa Mons. F. Radkovského pronesená na Národní svatováclavské pouti homilii se setkala s převážně kladným ohlasem.…

Osmá bolest Panny Marie

Popelna nazaretská Hle touhu hrůzně vyplněnou! Chovám tě, chovám na kolenou, synáčku můj, tak můj, ó žal, jak ještě nikdy. Můj až příliš! Kam já se pohnu, tam se chýlíš, klas…

Ani vládkyně, ani otrokyně, ale družka

Před několika týdny jsem zaslala do KT příspěvek k tématu "ženy v církvi", kterým se KT již podruhé zabývá, ale vypadá to, že ho neotisknou. Důvody tuším, ale nebudu je zde uvádět…

Existuje peklo? No, toť otázka

Pan arcibiskup Duka spekuluje, jestli existuje peklo Před Vánoci vyšel v Blesku rozhovor s panem arcibiskupem D. Dukou. Některé odpovědi mě uvedly do rozpaků. "Existuje peklo?" …

Moravský Olymp

1. Dva bratři s odlišnými hřivnami, vzdáleni si místem i věkem, kráčeli nejdřív svými cestami, až se sešli zklamaní světem. V klášteře pod velkou, slavnou horou, Olymp zvanou,…

Střezte se lživých proroků

http://vera-tydlitatova.eblog.cz/lenka-katerina-tetivova-strezte-se-lzivych-proroku Příspěvek do diskuze o projevu prezidenta Klause ve Staré Boleslavi