Kříž a ikona Světových dnů mládeže v Litoměřické diecézi

středa, 3. prosince 2014   do   čtvrtek, 4. prosince 2014
Liberec, Litoměřice, Ústí nad Labem

 

 

 

Tento prostý dřevěný kříž věnoval v roce 1984 mladým lidem celého světa papež Jan Pavel II. se slovy: "Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása."  Kříž své putování po světě začal v Mnichově, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Františku Tomáškovi, aby symbolicky spojil mládež východu a západu. Kříž doprovází všechny Světové dny mládeže. Je krásnou tradicí, že rok před světovým setkáním mládeže putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se okolo něj shromažďují k modlitbě. Během Světového dne mládeže na Květnou neděli 2003, který se konal v roce růžence, papež Jan Pavel II. přidal ke kříži ještě mariánskou ikonu Salus Populi Romani. Od té doby putuje kříž a ikona společně.

Naší diecézí putoval kříž SDM v roce 2002 (tehdy ještě bez ikony).

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království
(Mt 5,3) - motto 29. SDM

Podrobnosti
Vložila: anenka
Vloženo: 11. 11. 2014
Upraveno: 11. 11. 2014