Kolik křesťanů je potřeba k výměně žárovky?
Záleží na tom, z jakého jsou společenství:

Hnutí Focolare: Alespoň dva nebo tři - jenom tak bude Ježíš-Světlo uprostřed nich.
Benediktini: Čtyři. Jeden opravuje, druhý drží svíčku, třetí zpívá žalmy a čtvrtý zaznamenává tu historickou událost do kroniky.
Kalvinisté: Žádný. Bůh už předem určil, kdy se navrátí světlo.
Salesiáni: Aspoň dvacet - animátor, dobrovolníci k držení žebříku, vykládání vtipů a zpěvu "Slunce ať svítí, kde jsi ty"
Starobylé řády: Stačí dva - opat poručí a mnich provede.
Pravoslavní: Žádný. Vždycky přece stačily svíce, tak proč ty novoty!
Jezuité: Dva. Jeden zavolá elektrikáře a druhý naleje whisky na oslavu, že je problém vyřešen.
Charismatici: Asi pět set lidí. Všichni se modlí, aby Pán učinil zázrak a žárovka se rozsvítila.
Amišové: Ti nechápou otázku. Žárovka? Co to je?

Výběr z nové knihy V ráji bude veselo:
http://www.ikarmel.cz/produkt/v-raji-bude-veselo