Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Maletín, Václavov u Bruntálu, za českou provincii Antiochie

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Teď mohu zodpovědně říci, že projekt "desátek navíc" se mi docela vydařil. Na dnešní den, poslední v měsíci tedy vyšlo právě toto tajemství, které se shodou okolností modlím za farnost Partutovice. Díky tomu už máme zase nové rozjímání k růženci.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Takže Panna Maria, Královna: Jaká je to královna a jakou má moc? Když slavíme Krista, Krále, slavíme Boha, který se stal člověkem a od nás přijal korunu z trní a kříž. Když slavíme Jeho Matku a naši Matku, ženu, jejíž duší pronikl meč bolesti a která se za nás přimlouvá u svého Syna, u Krále. Máme tedy nejmocnější přímluvkyni, jakou můžeme mít, nikoli však bohyni. Její Syn je Bůh a Člověk, první i poslední. Panna Maria je tou, která nikdy neřekla Bohu ne. Jediný člověk po Kristu, který dokázal Bohu říci jen ANO a rozdrtit odvěkého Božího nepřítele, rozdrtit jeho hlavu. Jak krásné jsou litanie k Panně Marii, při nichž na závěr Jí vzýváme jako Královnu a pak následuje zpěv Beránku Boží!

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ještě jsem si uvědomil, že často v kostele se modlívá po růženci desátek za duše v očistci. Panna Maria je mocnou přímluvkyní za tyto duše a právě tedy v těchto dušičkových dnech, které u nás můžeme prožívat již od 25.10., tedy od vrcholu růžencového měsíce až do 8.11. Nebojme se při návštěvě hřbitova pamatovat jedním desátkem také na duše v očistci.

Zobrazit 4 komentáře »

Podrobnosti

Abychom na přímluvu Panny Marie, Královny, usilovali slovem i příkladem o spravedlivý řád v naši místní, celostátní i mezinárodní politice.

Přidalo společenství Antiošácký růženec