S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Exercicie pro mladé s o. Josephem Jilsonem ve Štěkni 2019

pondělí, 26. srpna – 18:00   do   sobota, 31. srpna – 17:00
Štěkeň, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko
všichni účastníci »

VIDĚT - SLYŠET - ZAŽÍT PÁNA JEŽÍŠE

Cítíš, že ti v životě něco chybí?
Trápí tě otázky na které neznáš odpověď?
Nevíš, jakou cestou se vydat?
Chceš objevit nové přátele?
Nebo se chceš jen odreagovat a dobít baterky?

Pojeď s námi!!

Duchovní cvičení vede otec Joseph Jilson.

Otec Jilson (37let) je římskokatolický kněz a misionář z Kongregace vincentinů (VC). Narodil se v Indii jen několik kilometrů od rodiště otce Josepha Billa, velké postavy světové evangelizace. Má tři starší sourozence.
Příkladný život mnoha svatých kněží, s nimiž přicházel do kontaktu, ho ovlivnil natolik, že vstoupil v roce 1998 do semináře Kongregace vincentinů. Během formace objevil své misionářské povolání a v roce 2005 byl poslán do vincentinské misie ve východní Africe. První rok v misiích strávil mladý seminarista z Boží prozřetelnosti s otcem Billem v Entebbe v Ugandě. Doprovázel ho na lidové misie a byl dojat láskou a soucitem, které prokazoval otec Bill Božímu lidu v Africe. Z rukou otce Billa také přijal kněžský hábit, bílou albu. 
Po roce stráveném v pastoraci v Entebbe odjel o. Jilson do Nairobi v Keni studovat teologii. Velkou pomocí ve studiu mu byli o. Anthony Saji a o. George Biju. Po absolvování všech studií byl v prosinci 2009 vysvěcen na kněze.
V prvním roce formace prožil tehdy osmáctiletý seminarista během exercicií do hloubky Boží lásku. Tento životní zážitek, který nelze popsat slovy, mu dodal odvahu a sílu následovat své povolání přes všechny zápasy a těžkosti, zvlášť když mu v roce 2010 onemocněl a posléze zemřel otec.
V posledních devíti letech sloužil o. Jilson v pastoraci v různých farnostech, exercičních centrech, nemocnicích a školách a byl také kaplanem v různých řádech a klášterech. Zároveň příležitostně kázal Boží slovo v různých koutech světa.
Všechny zkušenosti a prožitky mu pomohly stát se uznávaným duchovním, kterého si věřící hledají pro obnovení rodinného vedení, duchovní posílení mládeže, řízení krize života, rozlišování povolání a formování křesťanské víry.
V současnosti působí P. Joseph Jilson jako farář v Keni ve farnosti svaté Terezie v Kalimoni v arcidiecézi Nairobi.

Exercicie jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny, plně založeny na Písmu svatém, podávány srozumitelným a záživným způsobem s asistencí Ducha Svatého. 

Během dne jsou přednášky, adorace a mše svatá s přestávkami na jídlo a odpočinek.

Prostory Štěkeňského zámku s velkou zahradou a nádhernou okolní přírodou vyzývají k procházkám a nabízí prostor ke ztišení a rozjímání.

Přihlášky a informace:

https://forms.gle/PsFPUqfCoewYR6EM7

tel. 774 435 025
steken2019@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/events/621827008267997/