20.6.2022

Hospodin vyhnal Izraele od své tváře, protože pohrdali jeho nařízeními...


„Odvraťte se – pravil – od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky.“ 
                                        (2 Král 17,13)

Stále znovu se potvrzuje? Vzdorovitost a pohrdání vírou otců (a tedy Hospodinem!) stojí za neštěstím národa…

1. čtení: 2 Král 17,5-8.13-15a.18
Žalm: Žl 60
evangelium: Mt 7,1-5
www.vira.cz

Zobrazeno 171×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.