14.3.2021

Milostí jste tedy spaseni skrze víru.


Bratři! Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem.                                   /Ef 2,4-5/

Víra, provázená láskou při pohledu na kříž. To je pravé světlo v temnotě mých dnů…

1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23
Čteme závěr knihy, popisující dobu po roce 612 př. Kr. Judsko se po rozkvětu propadlo do politických 
bojů mezi dvěma světovými hegemony, Egyptem a říší Babyloňanů. Izraelité hledali různé výhody 
politikařením, což však skončilo dobytím Jeruzaléma a vyhnanstvím pro mnoho lidí. Z něho byli 
propuštěni po 40 letech perským králem Kýrem.
Žalm 137
Žalm je zpěvem zajatých Židů v Babylonii. Avšak zkušenost zajetí se stává jednou z největších proměn 
praxe židovské víry.
2. čtení Ef 2,4-10
Text je jedním z nejlepších shrnutí křesťanské víry! Všichni jsme propadli Božímu soudu pro své hříchy 
(Ef 2,1-3). Všimněme si vazby mezi Boží milostí a našimi skutky.
Evangelium Jan 3,14-21
Janovo evangelium obsahuje několik křestních katechezí, v nichž se osvětlují základní články víry 
v Krista. Jednou z těchto katechezí je i rozhovor Ježíše s Nikodémem. Právě zde zaznívají nejznámější 
slova shrnující naši víru (Jan 3,16).
www.vira.cz
 

Zobrazeno 369×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.