4.10.2020

Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.


Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‘Na mého syna budou mít ohled.’
Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!’      /Mt 21, 37-38/

Nechci být mezi těmi, kdo likvidují syna jen proto, abych si mohl přivlastnit výtěžek z Otcovy vinice…

1. čtení Iz 5,1-7
Prorok vystupuje v 8. stol. př. Kr. Přirovnání k vinici zazní nejen zde, ale i v evangeliu. Stejně jako 
u ostatních proroctví, ani zde nejde o věštění budoucnosti, ale o Boží výzvu k obrácení. Pokud lidé 
setrvají ve své zatvrzelosti, způsobí svým jednáním to, co proroctví popisuje.
Žalm 80
Žalm je správnou reakcí na první čtení. Je prosbou o Boží záchranu, jeho přítomnost a požehnání. Takto 
by měl každý adresát proroctví reagovat. Nejen tehdy, ale i teď.
2. čtení Flp 4,6-9
Svatý Pavel se ocitl ve vězení, ale píše milovaným bratřím list vyzývající k věrnosti evangeliu. Závěrečná 
kapitola listu Filipanům obsahuje soubor krátkých výzev k životu s Bohem.
Evangelium Mt 21,33-43
Každé literární dílo má svůj spád. Také evangelia. Do 21. kapitoly Ježíš promlouval k zástupům 
obyčejných lidí. Nyní vjíždí do hlavního města, do Jeruzaléma, na Velikonoce, zde brzy zemře. Mluví 
k těm, kteří mají pravomoc a odpovědnost za celý Izrael. Mluví otevřeně a ukazuje, jaké důsledky má 
nepřijetí evangelia. Navazujeme plynule na minulou neděli. Jde o poslední okamžiky pro rozhodnutí se 
pro Krista.

Zobrazeno 159×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.