PROČ NEČTU BIBLI?

Proč nečtu Bibli. 

/zamyšlení/

 

- Je veliká, obšírná, nezábavná a komplikovaná. 2000 let stará.

- Nerozumím jí. Nebaví mě. A i kdybych celý život vynaložila na to, abych jí porozuměla, studovala ji (všechny souvislosti), stejně bych ji nepochopila. 

- Některé příběhy Starého Zákona už přece znám, jsem vychovávaná od malička ve víře. Mívali jsme doma dětskou obrázkovou Bibli. Adam a Eva, Abrahám, Mojžíš, stále dokola.

- Příběhy z Nového Zákona taky znám. Neustále se omílají v kostele při kázání. Skutky apoštolů zas tak neznám, ale asi se to těm apoštolům dařilo, když se evangelium rozšířilo do celého světa.

- Listům apoštolů není moc rozumět, používají příliš vznosná honosná slova, vhodná tak pro teology. Kapitola Zjevení sv. Jana je podivná.

- Mám zajímavější a čtivější knížky. Například detektivky, romány, nebo životopisy světců, ty čtu ráda, jsou ze života. Ne jako ty příběhy z Bible, které stejně znám. A ty co neznám, stejně asi nejsou zas až tak důležité.

Proč bych tu Bibli (spíš bichli) teda měla číst? Ani nevím kde začít. Už jsem to přece zkoušela tolikrát a vždycky bezúspěšně. To si radši pustím televizi. Je to líp strávený večer.

 

OMYL.

 

/rozhovor/

- Nejsme na to sami! 
- Proč?

- Máme toho nejlepšího Pomocníka na porozumění. 
- Koho?

- Ducha svatého, kterého máme v srdci a který nám vše postupně odkrývá!

viz 1K 2,10 Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha: Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.“

 

- Nevěříš? Zkus to. On Ti pomůže Slovo číst, zamilovat si ho, přijímat, chápat a podle něj žít.

Ale musíš to Písmo otevřít. Každý den. Hledat celým svým srdcem.

Brzy zjistíš a na vlastní kůži zažiješ, že Jeho Slovo je žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata, či sladší než med, med tekoucí z plástve (Ž 19,11)

Pomoci ti může i společenství - stačí jeden člověk, skupinka, kde budete Slovo probírat spolu.

A nejen číst, ale a to hlavně, u textu se zastavit. Rozjímat, pitvat ho. Převést jej do modlitby, v čin. Přemílat ho v mysli.

 

Žij Boží slovo - Bible je živá kniha. Je živá, protože Duch svatý bez ustání promlouvá uvnitř všech jejích slov. Je živá, protože její Autor je na rozdíl od prastarých knih jiných náboženství stále živý. A je živá, protože se stává součástí toho, kým jste, jak smýšlíte a co děláte. 

 

Ježíš mluvil o lidech, co staví svůj život na písku (viz Mt 7) - na své vlastní logice, svých nejlepších domněnkách, množství argumentů. To je sice pěkné, ale když udeří bouře života (a ta vždy někdy udeří), stavba domu se základy na písku nutně skončí naprostou katastrofou. Jejich domy mohou zářit novotou a na chvíli vypadat skvěle, avšak je otázkou času, kdy se závěrečná tragédie skrytá v jejích základech přihlásí ke slovu. Nakonec se takového domy nutně zhroutí.

Ale Ježíš řekl: "A tak, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil…"

Pokud je váš dům založen na skále neměnného Božího slova, je proti zkáze dobře zajištěn.

 

Pokud je pro vás pravidelné čtení Bible novinkou, budete překvapeni, jak rychle se začně proměnovat váš způsob myšlení a jak rychle se na věci budete schopni dívat z pohledu věčnosti. Je to velmi poučná cesta, plná nových objevů. Máme žít skrze Něj, s Ním a v Něm, jako ta ratolest Vinné révy. (Jan 15,1) Nesnažit se žít neustále z vlastních sil. 

Zažívám to na vlastní kůži.

 

„Kdo nezná Bibli, nezná Krista.“ Řekl sv. Jeroným.

 

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. J 17

Jak jinak chceš POZNAT Ježíše, než tím, že si budeš číst Písmo, naslouchat Jeho hlasu a trávit s Ním čas?

To, že Bůh mlčí je blbost.

 

Přidávám super úryvek z knížky Buď, kde jsi od Štěpána Smolena:

Mám hlavu plnou dnešních zpráv a instatních postřehů svých přátel - tím vším je síť zasypána a marně v té změti postradatelných jednotlivostí hledám slova, která by stála za trvalé střežení v srdci.

Bojím se, že na náhrobku člověka mé doby bude stát: Byl to zdatný konzument. Za život pozřel 12 200 filmů  a 16 600 hudebních alb, přečetl 200 000 zpráv a zhlédl 300 000 fotek. Navštívil pět kontinentů. Napsal X tisíc esemesek a Y tisíc tweetů. Mnoho toho pohltil, mnoho vyvrhl, budiž mu země lehká! Jsme obklopeni prodejci snadného uspokojení. Sytíme své stále šiřší, stále mělčí touhy pomocí stále agresivnějších podnětů. Hltáme instantní štěstí, ale hned nám zase kručí v srdci. A výsledkem toho přejídání se požitky není radost, nýbrž rozmrzelost.

 

Naše mysl se podobá mlýnu- voda mlýnským kolem bez ustání otáčí, kámen je vždy připraven k mletí. A přemílá především to, co jsme si sami naskládali do paměti. Není v naší moci mletí zastavit, ale záleží na nás, co necháváme tím svým vnitřním strojem smílat,zda jsou to světské řeči, zbytečné starosti, různá rozptýlení, anebo slova Písma a touha po dokonalosti. Naše mysl nemůže být prázdná, stálý proud myšlenek a představ, který se skrz ni valí, však lze usměrnit. Usměrnit, ne plně ovládnout, ne zrušit. Pokušitel ti bude přidhazovat falešná zrna. A tvým úkolem je cvičit se v poznání, které zrno je od něj, a tedy k zahození, a které je naopak vhodnou potravou pro mlýn. Tvůj vnitřní život se bude pohybovat podle toho, co budeš v mysli mlít - na místě zůstat nemůže. Buď budeš postupovat vpřed, nebo ustupovat vzad. 

 


Činí mě moudřejším, než jsou moji nepřátelé. Viz Ž 119,97-100

 

Jestliže uvěřím jeho pravdě, vstoupím do větší svobody. Viz J 8,32

Jestliže v něm budu nadále zůstávat, stanu se opravdovým učedníkem. Viz J 8,31

Je to živé, mocné a rozsuzující Boží slovo. Viz Žd 4,12

Je absolutně pravdivé bez jakéhokoli omylu. Viz J 17,17

Jeho slovo nám přinese Pokoj a Radost, který nám svět nemůže nikdy dát.

 

 

Pane, otevři mi oči, ať vidím pravdu, a mé uši, ať slyším pravdu.

Otevři mé srdce, ať ji mohu přijmout ve svém srdci.

 

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 

osvěcuje moji stezku. 

 

Ž 119,105

 

(inspirace i citace z knížky Výzva lásky od bratrů Kendricků)

Zobrazeno 317×
komentáře
An09

"nutná/povinná součást duchovního života" to sice není. Ale je to krásná součást duchovního života, kterou doporučuju všem.

An09

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. (Jan 15: 7). :)

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.