S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Oslavy 800. výročí založení kláštera v Nové Říši

sobota, 1. ledna 2011 – 09:00   do   neděle, 1. ledna 2012 – 00:00
Nová Říše
všichni účastníci »

Letošní rok, rok 2011 je rokem kdy oslavujeme 800 let od založení premonstrátského kláštera. Poslední květnový víkend budou hlavní dny oslav tohoto výročí založení kláštera a podle tradice i založení obce Nová Říše.

K tomuto výročí je od Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského udělena milost plnomocných odpustků pro opatský chrám Páně sv. Petra a Pavla v Nové Říši za splnění těchto podmínek: přijetí svátosti smíření, přijímání svatého přijímání, návštěva opatského chrámu Páně a tam modlitba Otče náš a Věřím v Boha, modlitba na úmysly sv. Otce.

Bližší informace se dozvíte na blogu zakladatele internetové akce

www.jirka24.signaly.cz

NEDĚLE 3. dubna, čtvrtá neděle postní - mše svatá v 9,30 hodin, která bude přenášena na ČT2 v přímém přenosu. Z důvodu rekonstrukce výmalby kostela bude tento přenos místo oslav přenášen dříve. Více nejnovějších informací najdete zde.

TRIDIUM

STŘEDA 25. 5. 2011

17.30 růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti sv. Augustina

ČTVRTEK 26. 5. 2011

17.30 růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti sv. Norberta

PÁTEK 27. 5. 2011

17.30 růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti P. Marie Neposkvrněné

HLAVNÍ SLAVNOSTI

SOBOTA 28. května

10.00 mše svatá za účasti brněnského otce biskupa Vojtěcha

12.00 oběd v klášteře, občerstvení v klášterních chodbách

14.00 prohlídka knihovny, prelatury a kostela 
14.00 otec biskup: setkání s dětmi, ministranty a mládeží (v kostele)
14.00 pan starosta: Nová Říše městysem (v hudebním sále)

15.00 otec biskup: setkání se seniory v DPS

16.00 koncert v hudebním sále

18.00 mše svatá s nedělní platností

NEDĚLE 29. května

08.00 mše svatá za účasti generálního opata a dalších opatů

11.00 mše svatá pro děti

12.00 oběd v klášteře

14.30 Te Deum a svátostné požehnání v kostele

15.00 zahájení výstav v klášteře /Josef Florian; bohoslužebná roucha/

16.00 pohlídka výstav, knihovny, kostela


DALŠÍ DNY OSLAV

PONDĚLÍ 30. 5. 2011

17.30 bolestný růženec, rekviem za zemřelé členy a dobrodince kláštera

ÚTERÝ 31. 5. 2011

17.30 radostný růženec a mše sv. u kaple Panny Marie v Lipách


UKONČENÍ SLAVNOSTÍ

NEDĚLE 20. 11. 2011 Slavnost Krista Krále

10.00 mše svatá za účasti Mons. Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského

14.30 adorace ke Kristu Králi a svátostné požehnání

Pro získávání nejčerstvějších informací sledujte blog

www.jirka24.signaly.cz

v rubrice

Oslavy výročí OSMISTÉHO (800) založení Novoříšského kláštera - 2011

 

Těším se na setkání s vámi na oslavách výročí kláštera

Zakladatel internetové akce

Jika Novák (jirka24)

jirka24
jirka24
jirka24
jirka24
jirka24

vytvořil akci.

jirka24 děkuji uživateli xpatty (pattymu) za upozornění na chyby v datech...hlavní oslavy probíhají 28. a 29 KVĚTNA...

xpatty není za co...

jirka24 http://jirka24.signaly.cz/1103/pozvanka-na-nulty-prvni-den

xpatty hezky....
třeba stihnu televizi:D pojedu z bytíšku a budu na vás mysle...