25. červenec 2022

Postmoderní učeníci

Hodina výtvarnej výchovy. Zadanie: maľba kompozície. Rozdajte si papiere, hlavne si nezabudnite na zadnú stranu napísať meno, vidíte, pred sebou máte postavenú vázu, skúste tento…