Živý růženec mladých

neděle, 2. března 2008      16:00
Domažlice, fara, nám Míru 136
Zván kdokoli, kdo se rád modlí růženec. V březnu nás od čtyř na faře čeká společná modlitba růžence světla...

ŽIVÝ RŮŽENEC MLADÝCH

A co je to růženec?
Růženec je modlitba Církve. S Pannou Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.
A proč živý?
Živý růženec tvoří živé společenství. Hezky česky řečeno: je nás grupa mladých, kteří se denně modlíme desátek (tj. 10 Zdrávasů, ani o jeden víc :-), za jiného člena naší skupiny.
A proč mladých?
Protože v naší farnosti (resp. farnostech) existuje víc "živých růženců". Ten "náš" je tvořen převážně mladšími členy. Věk ovšem není limitem tohoto společenství :-).

Úmysl na únor: za politiky, na březen: za hledající a nově pokřtěné, na duben: za modlitbu v rodinách,
na květen: za biskupa Františka, na červen: za děti a mládež

Podrobnosti
Vložil: Hajnej
Vloženo: 12. 2. 2008

vytvořil akci.

Napsat komentář »