Zelený PirSTAN

Popis společenství

Pro fšechny, gdo volí stanáty a pirosty, protože jim de o budouctnost.