Základní informace

Popis společenství:

Co náš život utváří, co nás formuje, ovlivňuje, čím žijeme, co řešíme… a o tom jsou články v tomto společenství.


Adresa společenství: www.signaly.cz/ze-zivota
Správce:
katusi
Číslo společenství (ID): 120513