"Když cestu nevidím jdu s důvěrou.... I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále..."
https://www.youtube.com/watch?v=V0f5F0U0QEc