"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, Tvůj Bůh, jde s Tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě." (Deuteronomium 31,6)