zdenka109

zdenka109 / Zdeňka Hájková / 34 let

Učím pátým rokem na základní škole na druhém stupni. Ne sice náboženství, ale v rámci češtiny a kupodivu i hudebky do tohoto tématu překvapivě často zabrousíme. V některých třídách je to pohoda, v jiných makačka rovna celodennímu házení do míchačky :-) A mám jednu jedinou radu - vstupuj do třídy s Duchem svatým, modli se k němu, ať on vede tvou řeč, aby se ne tvoje, ale JEHO slova dostala k jejich srdcím. Modli se k Pánu Bohu, ať promění jejich zatvrzelost a oni popřejí sluchu tomu, co jim chceš sdělit. Lepší radu nemám....

Napsat komentář »

Pane, řekni jen slovo...a má duše, moje srdce, moje vztahy, mé bolesti, můj strach, všechno bude uzdravené...

Napsat komentář »

Úžasná důchovní obnova tento víkend na Velehradě! Velký dík a Boží požehnání organizátorům i všem účastníkům :-)

Napsat komentář »
Napsat komentář »
Napsat komentář »

Bože...pomoz nám přijímat lidi takové, jací jsou, vidět v nich Tebe a všechno protivenství obětovat za jejich i naši spásu....

Napsat komentář »
Napsat komentář »
Napsat komentář »

....a dej mi sílu snášet pokojně, co změnit nemám sil, odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil...a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá....

Napsat komentář »

Říkají o ní

Jiří jirkas Haman říká o ní:
je prostě Zdeňka - madridská poutní kolegyně z busu ADO-20, která měla chuť poslouchat mé nehorázné řezání do kytary :-)