Všechny moc zdravím.
Chci všem moc poděkovat za podporu, modlitby, potěšující slova, doprovázení při mém studiu a největší díky patří rodičům a našemu Otci, Synu a Duchu svatému.
Včera jsem úspěšně dokončila své studium na VOŠ Jabok.