Naléhavá informace! Křesťané v severním Iráku prosí o modlitební pomoc. Všichni křesťané tam mají být popraveni v průběhu několika následujících hodin. Prosím modlete se. A pošlete to dál