Zdeník

Zdeník / Zdeňka Daňková / 30 let

Svobodná

Modlitba pro každý prst ruky

1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je "milá povinnost." 2.…

Tísňová volání

,,Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově" (Žl 145, 18) Když potřebuješ posilu ve víře ... Žid 11, 1 - 39 Když potřebuješ posilu v naději ... 2…

Adventní modlitba

Můj Pane, adventní čas vybízí i mne, abych procitl(a) ze spánku, obrátil(a) svůj pohled k tobě, soustředil(a) se na tvé Slovo, myslel(a) na tvůj příchod. Moje srdce i moje mysl se…