Aleluja!Vstal z mrtvých Kristus oslavený, tma pekel před ním utíká, z ran, jež jsou divem zaceleny, vítězná záře proniká. Buď sláva Bohu na nebi, mír lidu jeho na zemi. Buď sláva Bohu na nebi mír lid jeho na zemi.Aleluja,aleluja,aleluja!

Přeji příjemné prožití Velikonoc ať jsou pro vás tyto dny radostí ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista!
přeje všem signálníkům Zdenda