ZdeňčaLeksová

ZdeňčaLeksová / Zdeňka Kateřina Leksová

Vdaná
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová

změnila svůj nick z "ZdeňuleStrmisková" na @ZdeňčaLeksová.

ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová

"Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet." (Žalm 126,5)
https://www.youtube.com/watch?v=otPAYfkpf28

ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová

"V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry..." ( Ef 6,18 )

ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová

"Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů." (1. Petrův 4,8)

ZdeňčaLeksová
ZdeňčaLeksová

"Bůh ví, co je pro Tebe nejlepší." :) (Iz 55,9)

Říkají o ní

Anna Strmisková říká o ní:
Nejlepší sestra pod sluncem :)