ZČ HB Zeměchvály

ZČ HB Zeměchvály

Už jste si někdy všimli té záplavy chvalořečení, která se přivalí při pohřbu někoho drahého? Aktivizují se vzpomínky, říkají se hezké věci a lituje se toho, že jsme tyhle hezké věci nedokázali říct tehdy, když byl ještě dotyčný naživu.

Řecké slovo pro chvalořečení, "eulogie", vlastně "dobré slovo", je dnes téměř výhradně spojené se smrtí, protože jen zřídka, pokud vůbec, chválíme živé. Tak často se pak rmoutíme nad svými "kéž bych" a "kdybych jen byl".

"Kéž bych jí byl řekl, jak ji mám rád... Měla jsem na něho být hodnější!"

Proč nezačít hned? Laskavá slova nic nestojí, ale pro poslední kapitolu něčího příběhu mohou znamenat hodně. Jinak řečeno, neschovávejte koláč až na pohřeb!

ZČ HB Zeměchvály

Nečekejme na to, až se nám bude chtít, to už může být totiž pozdě.
Kdykoli si udělejme čas na druhé, dokud tu jsou s námi nebo si vzpomeňme na naše nejbližší a zapalme jim svíčku, pokud tu s námi již nejsou.

Zobrazit 2 komentáře »