ZČ HB Zeměchvály

Popis společenství

Neobyčejný základní článek Hnutí Brontosaurus plný neobyčejných lidí, kráčejících po neobyčejných stezkách života     Kdo jsme?   ... několik mladých lidí, kteří se dali dohromady při…

Přínos malých zemědělců pro Sudety oproti spekulantům s půdou (25 min).
(Jesenicko)

Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc únor

ZČ HB Zeměchvály

„Nejste budoucnost, jste přítomnost,“

„Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám.

ZČ HB Zeměchvály

Ne zítra, nýbrž teď, protože tam, kde je váš poklad, bude i vaše srdce (srov. Mt 6,); to, co roznítí vaši lásku, uchvátí nejen vaši představivost, ale zapojí všechno. Bude tím, co vám umožní ráno vstát a pobídne ve chvílích únavy, zlomí vám srdce a naplní vás úžasem, radostí a vděčností. Vnímejte, že máte poslání, a zamilujte si je; na tom všechno závisí. Můžeme mít všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se zamilovat!“

ZČ HB Zeměchvály

(Z kázání papeže Františka na nedělní mši v Panamě na SDM 2019)

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28894

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE z nedělní mše svaté – 27. ledna 2019, Panama
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28892

Zobrazit 3 komentáře »

Fotečky z letošní Valné hromady Zeměchval, konané tento víkend (18.- 20.1.2019) v Praze ;-)

Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc leden

ZČ HB Zeměchvály

Papež František často mluví o tom, že modlitba jednoduše znamená postavit se před Boha. Co byste řekl lidem, kteří namítají, že na něco takového nemají čas?

„Myslím, že si stále najdeme čas na mnoho jiných věcí – přečíst si noviny nebo knihu, podívat se na film. Čas se vždycky najde, je to spíš otázka rozhodnutí. Není nutné si myslet, že by modlitba vyžadovala spoustu času. Důležité je věnovat jí denně určitý okamžik. Jako kapka, která pravidelně dopadá na kámen, nakonec tento kámen mění, také pravidelná každodenní modlitba – i pětiminutová nebo desetiminutová – pomáhá měnit naše kamenné srdce v srdce z masa.

Zobrazit 2 komentáře »
Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc červenec

ZČ HB Zeměchvály

Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:

ZČ HB Zeměchvály

kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je zmatek, ať vzbuzujeme soulad,
kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost,
kde je vylučování, ať přinášíme sdílení,
kde je senzacechtivost, ať užíváme střízlivost,
kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky,
kde jsou předsudky, ať vzbuzujeme důvěru,
kde je agresivita, ať přinášíme úctu,
kde je faleš, ať přinášíme pravdu.
Amen.

modlitba z Poselství Papeže Františka k 52. dni sdělovacích prostředků (dostupné online k 27.4. 2018)

Zobrazit 3 komentáře »

Myšlenka na měsíc duben

ZČ HB Zeměchvály

Příroda je velkolepá podívaná.
Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým.
V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi:
nově objevuje sám sebe jako nepatrné, avšak jedinečné stvoření,
které se může setkat s Bohem,
protože je ve svém nitru otevřeno vůči Nekonečnému.
Člověk ve světě který ho obklopuje, poznává stopy
dobra, krásy a Boží prozřetelnosti
a jakoby přirozeně se otevírá chvále a modlitbě.

ZČ HB Zeměchvály

"Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ (Gustav Janouch).
Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření
a naše mysl pro krásu jeho pravdy,
můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí
a že budeme budovat svět,
který odráží něco z oné božské krásy,
a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně.
(papež Benedikt XVI.)

Přejeme všem krásné a poklidné dubnové dny.

Zobrazit 2 komentáře »

Promítání v Praze

Kola versus auta

středa, 14. března 2018      18:30 kancelář RC HB PRAHA
Malířská 231/6 Praha 7 - Bubeneč

Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc Březen

ZČ HB Zeměchvály

Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.

(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016)

Zobrazit 1 komentář »