Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

ZČ HB Zeměchvály

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Neobyčejný základní článek Hnutí Brontosaurus plný neobyčejných lidí, kráčejících po neobyčejných stezkách života     Kdo jsme?   ... několik mladých lidí, kteří se dali dohromady při pořádání akcí spojujících ,,myšlenky Františka z Assisi“, pomáhání přírodě a opravy drobných památek. Naše bydliště jsou rozeseta po celé republice, ale působíme především na Jesenicku a v okolí Prahy. Na víkendovkách a táborech rádi vídáme lidičky, kteří mají chuť se zapojit do práce a zároveň si čas mimo ni rádi zpestří trochou her a humoru. Nejlépe pak, když na akci panuje pohoda a milá atmosféra… Více o společenství »

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc červenec

ZČ HB Zeměchvály Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:

ZČ HB Zeměchvály kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je zmatek, ať vzbuzujeme soulad,
kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost,
kde je vylučování, ať přinášíme sdílení,
kde je senzacechtivost, ať užíváme střízlivost,
kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky,
kde jsou předsudky, ať vzbuzujeme důvěru,
kde je agresivita, ať přinášíme úctu,
kde je faleš, ať přinášíme pravdu.
Amen.

modlitba z Poselství Papeže Františka k 52. dni sdělovacích prostředků (dostupné online k 27.4. 2018)

ZČ HB Zeměchvály https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180208poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-52-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc duben

ZČ HB Zeměchvály Příroda je velkolepá podívaná.
Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým.
V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi:
nově objevuje sám sebe jako nepatrné, avšak jedinečné stvoření,
které se může setkat s Bohem,
protože je ve svém nitru otevřeno vůči Nekonečnému.
Člověk ve světě který ho obklopuje, poznává stopy
dobra, krásy a Boží prozřetelnosti
a jakoby přirozeně se otevírá chvále a modlitbě.

ZČ HB Zeměchvály "Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ (Gustav Janouch).
Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření
a naše mysl pro krásu jeho pravdy,
můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí
a že budeme budovat svět,
který odráží něco z oné božské krásy,
a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně.
(papež Benedikt XVI.)

Přejeme všem krásné a poklidné dubnové dny.

ZČ HB Zeměchvály

Promítání v Praze

Kola versus auta

středa, 14. března      18:30 kancelář RC HB PRAHA
Malířská 231/6 Praha 7 - Bubeneč

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc Březen

ZČ HB Zeměchvály Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.

(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016)

ZČ HB Zeměchvály
ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc Prosinec

ZČ HB Zeměchvály Buď zapálený/á, aktivní a vytrvalý/á !

Jakub 1:22 „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“

Když Nehemjáš poprvé spatřil zříceniny Jeruzaléma, zaplakal. Poté si vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Navzdory ohromující nepřízni a neúnavné opozici obnovil hradby za pouhých padesát dva dnů. Jak je to možné? Protože to byla jeho vize a jeho vášeň!
Máš strach říct: „Pane, udělám vše, co ode mne chceš,“ když tě Bůh posílá někam, kam se ti nechce, nebo po tobě chce, abys udělal něco, k čemu se necítíš být připravený nebo kvalifikovaný? To je špatně! Bible říká, že to, co je Boží vůle, je dobré, Bohu milé a dokonalé (viz Římanům 12:2).

ZČ HB Zeměchvály Ovšem, přestože je Boží vůle dobrá, nemusí nutně být snadná. Bůh ti ale pro ni dá vášeň. Když se Jeremjáš pokoušel přestat mluvit o Hospodinu, dopadlo to tak, že řekl: „Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se!“ (Jeremjáš 20:9, B21). Bohem daná vize ti roznítí srdce. Začneš vidět věci, které jsi nikdy dříve neviděl, a budou tě vzrušovat. Možná jsi v minulosti selhal, ale Bůh může vzít kapitoly o tvém selhání a napsat příběh o úspěchu. Nestane se to ale, jestli se budeš jenom držet stranou. Bible říká: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ (Jakub 1:22).

ZČ HB Zeměchvály Vášeň pro Boží vůli dostaneš, jakmile ji začneš konat! Až se to stane, budeš říkat: „To je to, k čemu jsem byl stvořen.“ Jestliže máš pádný důvod, abys něco dělal, a víš, že tě Bůh sleduje a usmívá se, přinese to do světa změnu. Myšlenka pro tebe tedy zní – buď zapálený/á, aktivní a vytrvalý/á!

ZČ HB Zeměchvály

Rádi bychom tě pozvali tě na podzimní víkendovku.
Konat se bude v termínu 10.- 12.11.2017 v Hájku u Prahy.
Více informací nalezneš v pozvánce:

Vybráno

pátek, 10. listopadu 2017   do   neděle, 12. listopadu 2017 Klášter a poutní místo Hájek u Prahy
0056 Červený Újezd

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc ŘÍJEN

ZČ HB Zeměchvály Tento podzimní měsíc nám kromě padajícího listí přináší i sklizeň úrody, slaví se posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, na býv. německé jižní Moravě kiritog, z německého Kirtag), začíná vysokoškolákům akademický rok a dny se krátí.

Letos se opět konají říjnové volby, tentokrát do Parlamentu ČR. Pro někoho volby nic neznamenají a ignoruje je a pro někoho je to svátek. Přece jen je to jen krátká doba, kdy občané naší země mohou svobodně volit. Proto je dobré se zamyslet na smyslem voleb a nejen těch politických. Ne všude takové štěstí mají a lidé se mohou svobodně rozhodovat o tom, co chtějí a co nikoli.

ZČ HB Zeměchvály Člověk dělá volbu každý den a nikdy neví, jestli ta jeho volba a rozhodnutí byla správná či špatná. To až čas ukáže, kam ho jeho volba nasměřovala.
Není ani tak důležité dělat samotná rozhodnutí, jako spíš to, že se člověk rozhodne rozumně.
Málo kdo dnes dělá rozumná rozhodnutí, aniž by se zastavil, popřemýšlel, probral si svou volbu a zjistil si co nejvíce informací, než se rozhodne.
Proto přistupujme ke svým rozhodnutím a volbám tak, abychom se za ně nemuseli po čase stydět nebo toho litovat. Moc to nestojí a nám to hodně pomůže v našem životě.

Přejeme vám ať máte správné rozhodování a každá vaše volba má smysl.

ZČ HB Zeměchvály PRANOSTIKY
* V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
* Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
* Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.
* Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
* Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc ZÁŘÍ

ZČ HB Zeměchvály Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“, odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo jeho latinský název september.

Měsíc září má spousta z nás spojené s koncem léta a začátkem podzimu.
Studentům začíná škola (kromě vysokoškoláků, kterým začíná semestr později) a rodiče si musí opět zvyknout na každodenní přítomnost svých nezbedných potomků.
Kromě toho, v září nás čeká podzimní rovnodennost a podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.

ZČ HB Zeměchvály 28.září je den sv. Václava a v ČR jde o státní svátek – den české státnosti.
V září se koná i potáborové setkání účastníků letních PsB, které se letos koná o čtvrtém víkendu 22.-24.9 a tentokrát se uskuteční v Bartošovicích v Poodří. Více informací o setkání naleznete na adrese http://prazdniny.brontosaurus.cz/kalendar-akci/detail/9199

PRANOSTIKY
* Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
* Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
* Bouřka v září – sníh v prosinci.
* Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
* Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
* Září jezdí na strakaté kobyle.

ZČ HB Zeměchvály

Myšlneka na měsíc ČERVENEC

ZČ HB Zeměchvály Červenec je především letní a prázdninový měsíc, kdy většina studentů tráví svůj čas různými aktivitami a pracující zase mají volno či dovolené a odpočívají.
Je to taky období, kdy Brontosaurus nejvíc ožívá a prožívá. Koná s první část PsBéček (Prázdnin pro Brontosaura) na kterých každý najde zážitkový program a u pracovně-prožitkových akcí je i proložen dobrovolnickou prací na pomoc přírodě a památkám.
Více informací, včetně seznamu táborů najdeš na webu http://prazdniny.brontosaurus.cz/
Kromě táborů se v červenci konají i různé hudební festivaly, kterých je spousta a s různými hudebními žánry, kde si každý vybere.

ZČ HB Zeměchvály Červenec navazuje také na měsíc červen, kdy začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát a v červenci je už zralé.

Ať už budete trávit letní dny kdekoli, tak si především dávejte pozor jak na sebe tak i okolí. V dnešní době je snadné přijít k nějakému úrazu a pak z toho mít dlouhodobé komplikace

Přejeme vám krásné chvíle a nezapomenutelné zážitky, které budete zažívat na různých místech naší republiky či v zahraničí. A kdo bude mít štěstí, tak i dobrou chuť, kdo si pochutná na čerstvém červeném ovoci (jahody, maliny, červený rybíz apod.) ;-)