ZČ HB Zeměchvály

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Neobyčejný základní článek Hnutí Brontosaurus plný neobyčejných lidí, kráčejících po neobyčejných stezkách života     Kdo jsme?   ... několik mladých lidí, kteří se dali dohromady při…

(Tofl)
Studniční vrch je nejen nejvyšším vrcholem Sokolího hřbetu patřícího do masívu Rychlebských hor, ale také místem, které lze bez nadsázky považovat za přírodní srdce Jesenicka a symbol propojení člověka s přírodou.

Napsat komentář »

Přínos malých zemědělců pro Sudety oproti spekulantům s půdou (25 min).
(Jesenicko)

Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc únor

ZČ HB Zeměchvály

„Nejste budoucnost, jste přítomnost,“

„Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám.

ZČ HB Zeměchvály

Ne zítra, nýbrž teď, protože tam, kde je váš poklad, bude i vaše srdce (srov. Mt 6,); to, co roznítí vaši lásku, uchvátí nejen vaši představivost, ale zapojí všechno. Bude tím, co vám umožní ráno vstát a pobídne ve chvílích únavy, zlomí vám srdce a naplní vás úžasem, radostí a vděčností. Vnímejte, že máte poslání, a zamilujte si je; na tom všechno závisí. Můžeme mít všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se zamilovat!“

ZČ HB Zeměchvály

(Z kázání papeže Františka na nedělní mši v Panamě na SDM 2019)

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28894

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE z nedělní mše svaté – 27. ledna 2019, Panama
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28892

Zobrazit 3 komentáře »

Fotečky z letošní Valné hromady Zeměchval, konané tento víkend (18.- 20.1.2019) v Praze ;-)

Napsat komentář »

Myšlenka na měsíc leden

ZČ HB Zeměchvály

Papež František často mluví o tom, že modlitba jednoduše znamená postavit se před Boha. Co byste řekl lidem, kteří namítají, že na něco takového nemají čas?

„Myslím, že si stále najdeme čas na mnoho jiných věcí – přečíst si noviny nebo knihu, podívat se na film. Čas se vždycky najde, je to spíš otázka rozhodnutí. Není nutné si myslet, že by modlitba vyžadovala spoustu času. Důležité je věnovat jí denně určitý okamžik. Jako kapka, která pravidelně dopadá na kámen, nakonec tento kámen mění, také pravidelná každodenní modlitba – i pětiminutová nebo desetiminutová – pomáhá měnit naše kamenné srdce v srdce z masa.

Zobrazit 2 komentáře »