Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

ZČ HB Zeměchvály

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Neobyčejný základní článek Hnutí Brontosaurus plný neobyčejných lidí, kráčejících po neobyčejných stezkách života     Kdo jsme?   ... několik mladých lidí, kteří se dali dohromady při pořádání akcí spojujících ,,myšlenky Františka z Assisi“, pomáhání přírodě a opravy drobných památek. Naše bydliště jsou rozeseta po celé republice, ale působíme především na Jesenicku a v okolí Prahy. Na víkendovkách a táborech rádi vídáme lidičky, kteří mají chuť se zapojit do práce a zároveň si čas mimo ni rádi zpestří trochou her a humoru. Nejlépe pak, když na akci panuje pohoda a milá atmosféra… Více o společenství »

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc únor

ZČ HB Zeměchvály „Nejste budoucnost, jste přítomnost,“

„Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám.

ZČ HB Zeměchvály Ne zítra, nýbrž teď, protože tam, kde je váš poklad, bude i vaše srdce (srov. Mt 6,); to, co roznítí vaši lásku, uchvátí nejen vaši představivost, ale zapojí všechno. Bude tím, co vám umožní ráno vstát a pobídne ve chvílích únavy, zlomí vám srdce a naplní vás úžasem, radostí a vděčností. Vnímejte, že máte poslání, a zamilujte si je; na tom všechno závisí. Můžeme mít všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se zamilovat!“

ZČ HB Zeměchvály (Z kázání papeže Františka na nedělní mši v Panamě na SDM 2019)

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28894

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE z nedělní mše svaté – 27. ledna 2019, Panama
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28892

ZČ HB Zeměchvály

Fotečky z letošní Valné hromady Zeměchval, konané tento víkend (18.- 20.1.2019) v Praze ;-)

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc leden

ZČ HB Zeměchvály Papež František často mluví o tom, že modlitba jednoduše znamená postavit se před Boha. Co byste řekl lidem, kteří namítají, že na něco takového nemají čas?

„Myslím, že si stále najdeme čas na mnoho jiných věcí – přečíst si noviny nebo knihu, podívat se na film. Čas se vždycky najde, je to spíš otázka rozhodnutí. Není nutné si myslet, že by modlitba vyžadovala spoustu času. Důležité je věnovat jí denně určitý okamžik. Jako kapka, která pravidelně dopadá na kámen, nakonec tento kámen mění, také pravidelná každodenní modlitba – i pětiminutová nebo desetiminutová – pomáhá měnit naše kamenné srdce v srdce z masa.

ZČ HB Zeměchvály zdroj:
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28788

ZČ HB Zeměchvály
ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc červenec

ZČ HB Zeměchvály Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:

ZČ HB Zeměchvály kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je zmatek, ať vzbuzujeme soulad,
kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost,
kde je vylučování, ať přinášíme sdílení,
kde je senzacechtivost, ať užíváme střízlivost,
kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky,
kde jsou předsudky, ať vzbuzujeme důvěru,
kde je agresivita, ať přinášíme úctu,
kde je faleš, ať přinášíme pravdu.
Amen.

modlitba z Poselství Papeže Františka k 52. dni sdělovacích prostředků (dostupné online k 27.4. 2018)

ZČ HB Zeměchvály https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180208poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-52-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc duben

ZČ HB Zeměchvály Příroda je velkolepá podívaná.
Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým.
V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi:
nově objevuje sám sebe jako nepatrné, avšak jedinečné stvoření,
které se může setkat s Bohem,
protože je ve svém nitru otevřeno vůči Nekonečnému.
Člověk ve světě který ho obklopuje, poznává stopy
dobra, krásy a Boží prozřetelnosti
a jakoby přirozeně se otevírá chvále a modlitbě.

ZČ HB Zeměchvály "Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ (Gustav Janouch).
Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření
a naše mysl pro krásu jeho pravdy,
můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí
a že budeme budovat svět,
který odráží něco z oné božské krásy,
a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně.
(papež Benedikt XVI.)

Přejeme všem krásné a poklidné dubnové dny.

ZČ HB Zeměchvály

Promítání v Praze

Kola versus auta

středa, 14. března 2018      18:30 kancelář RC HB PRAHA
Malířská 231/6 Praha 7 - Bubeneč

ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc Březen

ZČ HB Zeměchvály Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.

(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016)

ZČ HB Zeměchvály
ZČ HB Zeměchvály

Myšlenka na měsíc Prosinec

ZČ HB Zeměchvály Buď zapálený/á, aktivní a vytrvalý/á !

Jakub 1:22 „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“

Když Nehemjáš poprvé spatřil zříceniny Jeruzaléma, zaplakal. Poté si vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Navzdory ohromující nepřízni a neúnavné opozici obnovil hradby za pouhých padesát dva dnů. Jak je to možné? Protože to byla jeho vize a jeho vášeň!
Máš strach říct: „Pane, udělám vše, co ode mne chceš,“ když tě Bůh posílá někam, kam se ti nechce, nebo po tobě chce, abys udělal něco, k čemu se necítíš být připravený nebo kvalifikovaný? To je špatně! Bible říká, že to, co je Boží vůle, je dobré, Bohu milé a dokonalé (viz Římanům 12:2).

ZČ HB Zeměchvály Ovšem, přestože je Boží vůle dobrá, nemusí nutně být snadná. Bůh ti ale pro ni dá vášeň. Když se Jeremjáš pokoušel přestat mluvit o Hospodinu, dopadlo to tak, že řekl: „Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se!“ (Jeremjáš 20:9, B21). Bohem daná vize ti roznítí srdce. Začneš vidět věci, které jsi nikdy dříve neviděl, a budou tě vzrušovat. Možná jsi v minulosti selhal, ale Bůh může vzít kapitoly o tvém selhání a napsat příběh o úspěchu. Nestane se to ale, jestli se budeš jenom držet stranou. Bible říká: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ (Jakub 1:22).

ZČ HB Zeměchvály Vášeň pro Boží vůli dostaneš, jakmile ji začneš konat! Až se to stane, budeš říkat: „To je to, k čemu jsem byl stvořen.“ Jestliže máš pádný důvod, abys něco dělal, a víš, že tě Bůh sleduje a usmívá se, přinese to do světa změnu. Myšlenka pro tebe tedy zní – buď zapálený/á, aktivní a vytrvalý/á!