zasebepp

zasebepp

Svobodná

Theodore Dalrymple o víře spodiny

Úloha náboženství v životě britské spodiny, rizika spojená se zánikem tradičních církví, srov. Dalrymple, Theodore: Ztraceni v ghettu, str. 128-143, orig. Life at the Bottom: The…

P. Stanislav Přibyl: Obrana sakristie

Příběh o Církvi v době komunistického režimu se nejčastěji pojednává jako drama oscilující mezi statečným snášením utrpení a zlovolnou kolaborací. Na jedné straně statečnost těch,…

Abychom slavili dobře

Rozhovor s beninským arcibiskupem Pascalem N'Koué o jeho nové knize. Životopis 29. března 1959: Narozen v Boukoumbé 1973 – 1980: Malý seminář Panny Marie z Fátimy v Parakou 1981 –…

Tradicionalisté umějí být nepříjemní, ale...

... s protistranou sympatizovat nelze, pokud člověk bere svoji katolicitu vážně. Že to s tradicionalisty mnohdy není žádný med, bohužel není pomluva. Problematičtí exponenti se…

Život za život

Ewa pocházela z polské Lodže. V Lodži potkala stejně starého Kamila ze čtyři sta kilometrů vzdálených Dominikovic u Krakova, kterého si v roce 2014 vzala za muže, po ukončení…