Žaaba

Žaaba

PUNKšije

PUNKšije (či snad evangelium tramvajové) Hele, týpek na kříži, jen tak v hadru - to si myslí, že je to známka punku? Vypadá spíš na dost drsnou prohru - když už exnul, není to…

EXPEDICE S MEDVĚDEM 2017: I. jednání - Švýcarské

Pámy a dánové, dány a pámové, mládeži pubescentní a dítka rozmilá, ženy udatné a mužové spanilí, přistupte blíže a zřete, co oko nevidělo, slyšte, co ucho neslyšelo! Jen pro vaši…

Expediční hymnus horsvobodný

Pastva duše? Sklizeň štítů, podnebeský lán! Hory, svoboda a špína, pochválen buď Pán! Pot strach smývá, mozek dálkou v úžas překován. Hory, svoboda a špína, pochválen buď Pán!…

Dopryč

Cizí kraj může být i někde nedaleko, zvlášť když si nedáš pozor. Bábi Zlopočasná (Čarodějky na cestách, T. Pratchett) Tož poslušně hlásím, že jsem, dobře pamětliva svých školních…

Quo vadis, kramfleku?

Lidé drazí, rozmilí… Neskutečné věci pražtěné! Až z toho člověk básnit začne! Jak jednou kejvnete, Tak už se vezete Jak malé škvrně Na Boží vlně! A je-li to ve čtvrtek, Kejvne za…

Pražská VKH hra 2016

Sotva stříbrošedé ticho Velkého pátku zezlátlo a rozkvetlo v jásavé „Aleluja“ Vzkříšení, do pražských ulic se plnou silou opřelo jaro. S vyhrnutými rukávy vygruntovalo oblohu,…

Velepíseň Ku Hře alias VKH chvalozpěv

Lidé drazí, rozmilí, tož se z Prahy už nějakou chvíli nehlásím blogově, ne, že bych nežila či nepsala nebo podlehla zápalu pražtěnosti, naopak, jen je toho tolik a ještě tolik, že…

Knihovnice Dejvice

KNIHOVNICE BOHNICE DEJVICE Lidé drazí, rozmilí, drahá děťátka, tvorstvo všeckno… Tož se nám dny kutálí ku soudnému dni a v Praze je to i vidět… Šaliny jezdí, ovšem zásadně později…

♫Dvě báby♫

Tož toto je, dámy a pánové, opravdu kousek majstrkousek! Spirituálům zdar! Už to nějakou chviličku nemůžu vyhnat z lebečních zákoutí - zkuste tomu odolat! Písni o nebi, kde bude…

Pražtěnosti a duha

Milé děti, lidé drazí a všelicí tvorové obecní, tož nám to vypadá, že zakládám novou rubriku. Velevýznamný to počin, není-liž pravda? Tak nějak se totiž přihodilo, že se překulily…