Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Čteme YouCat

Společenství redakce signály.cz. Více o společenství »

Tereza Demlová

Ahoj,

chtěla bych vás poprosit, jestli byste si nenašli čas (a neměli chuť) podívat se na další díly youcatu a napsat k nim pár řádků, abychom měli to učení církve kompletní. Jeden díl je cca 15 min (ale s titulky, takže lze v pohodě s porozuměním sledovat na youtube i 2x zrychlené ;) ), stačí se podívat a v pár řádcích napsat, o čem díl pojednává (+ případně přidat obrázek a vložit na blog, ale to mohu udělat klidně i sama).

Pro konkrétní informace dejte prosím lajk nebo komentář a napíšu vám do zpráv.

Díky!

za redakci
Terez

anetamarie

(15) Uzdravující svátosti

signály.cz - redakce

Proč nám Kristus dal svátosti smíření a uzdravení nemocných? Jak na nás působí Boží milost? Proč se má církev zvláště zajímat o nemocné? Kdo smí dostat pomazání nemocných? Co označuje pojem viaticum? (Hartwig HKD. flickr.com [online]. creative…

anetamarie

(14) Eucharistie

signály.cz - redakce

Co je to svatá eucharistie? A nakolik je důležitá pro církev? Jak často by se měl katolický křesťan účastnit mše svaté? Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit ke svatému přijímání? Jak mě přijímání proměňuje? Co je to konsekrace a…

anetamarie

(13) Iniciační svátosti

signály.cz - redakce

Co je to křest? Co znamená termín konkupiscence? Je křest břemenem, které na děti uvalujeme? Co vyplývá z přijetí svátosti biřmování? (Loci Lenar. flickr.com [online]. creative commons) Otec Anthony Stephens, CPM uvádí ve své přednášce dvě z…

anetamarie

(12) Úvod do svátostí

signály.cz - redakce

Co jsou to svátosti a kolik jich je? A k čemu vlastně svátosti potřebujeme? Obejdeme se bez nich? Proč svátosti předpokládají víru? (Andrea Albertino. flickr.com [online]. creative commons) Svátosti jsou dary, které ustanovil sám Ježíš Kristus.…

anetamarie

(11) Úvod do liturgie

signály.cz - redakce

Všechno, co máme, je darem od Boha, jak jsme ale my schopni cokoliv mu vrátit? Proč slavíme liturgii v církvi tak často? Svůj život sdílíme s Kristem skrze sedm svátostí, ale jak si to uvědomit a nemít při tom pocit, že ze mše nic nemám, že některým…

Elenwen

(10) Společenství svatých

signály.cz - redakce

Společenství svatých se skládá z Ježíšových následníků na zemi, duší v očistci a v nebi. Jde o společenství, kde si všichni navzájem pomáhají do nebe. Modlí se za sebe navzájem a obětují své trápení. (Lawrence OP. flickr.com [online]. creative…

Tereza Demlová

(9) Církev

signály.cz - redakce

Co je církev? Proč není církev jen lidskou institucí? Kdo patří do katolické církve? Jsou také nekatoličtí křesťané našimi bratry a sestrami? (Theodore C. flickr.com [online]. creative commons) Církev je nazývána matkou, ale má i mnohá další…

BětkaV

(8) Duch svatý - 2. část

BětkaV

Stejně jako v minulé katechezi i dnes začíná otec Jim Kelleher modlitbou k Duchu svatému kardinála Merciera. Tématem dnešní přednášky je působení Ducha svatého v průběhu dějin, v současném životě církve a životě každého z nás. (Foto: Lawrence OP.…

marije

(7) Duch Svatý - 1. část

marije

Kdo je Duch svatý? Dokáže nám pomáhat i v dnešní době?