WORSHIPPING

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Výraz WORSHIP v křesťanském slova smyslu znamená především živou chválu a uctívání našeho Pána. Je to styl služby vyznačující se radostným chválením, uctíváním a zpíváním Bohu, (nejen) zpívanou…