Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

WORSHIPPING

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Výraz WORSHIP v křesťanském slova smyslu znamená především živou chválu a uctívání našeho Pána. Je to styl služby vyznačující se radostným chválením, uctíváním a zpíváním Bohu, (nejen) zpívanou modlitbou a texty úzce spjatými se Slovem Božím... Při takovéto bohoslužbě má každý možnost svobodně se zapojit - zpěvem, poslechem, rozjímáním, ztišením, modlitbou atd. Nejkrásnější na tom ale je, že, ať má WORSHIP podobu individuálního poslechu nebo probíhá jako koncert určený tisícům lidí, vždy je zdrojem přítomnosti Ducha svatého, který nás naplňuje a občerstvuje... Toto společenství je určeno pro… Více o společenství »