Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Vojta Krejzar

VojtaKrejzar / Vojta Krejzar

Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Zbavený učedníků

Vojta Krejzar

Poslechněme si, co říká evangelium: "Opustili Ho... rozutekli se..." Utekli od Ježíše - a utekli i od sebe. My rovněž podléháme stejnému dezertérskému zákonu. Jsme jako paprsky vycházející ze společného tepelného a světelného zdroje, jímž je Kristus…

Vojta Krejzar

Kristus zbavený svobody

Vojta Krejzar

Kristus ve mně - tak nazval A. Auffrai jednu ze svých knih, kterou chce křesťanům připomenout tu radostnou skutečnost, že jsou Kristofory, nositeli Krista. Kristus ve mně - v mé duši. Ale jak se tu asi cítí? Jako svobodný občan, a nebo vězeň? Není…

Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Dav

Vojta Krejzar

Od neděle do pátku není daleko. Ale těch pět dní stačilo na to, aby se jeruzalémskými ulicemi místo jásavého "Hosanna!" rozlehlo nenávistné "Ukřižuj Ho!" Na druhé straně dějiny našich duší zaznamenaly už i prudší změny v postoji vůči Kristu. Někdy…

Vojta Krejzar komentoval článek Dívka, která změnila můj život.
Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Vojáci

Vojta Krejzar

Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do vládní budovy, svlékli Ho a zahalili do šarlatového pláště. Upletli Mu věnec z trní, položili Mu ho na hlavu a do pravé ruky dali třtinu. Padli před Ním na kolena a posmívali se Mu. Plivali na Něho, brali Mu třtinu…

Vojta Krejzar

"Milý Bůh odpouští kajícímu hříšníkovi rychleji než matka vytrhává dítě z plamenů. Představme si ubohou matku, která musí spustit meč gilotiny na hlavu svého dítěte: v takovéto situaci je dobrý Bůh, když zavrhuje nějakého hříšníka."
Sv. Jan Maria Vianney

Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Farizeové

Vojta Krejzar

Zlo je tehdy nejhorší, když na sebe bere podobu nějakého dobra. Hřích je nejohavnější, když je páchán pod rouškou ctnosti. Hříšník je nejhříšnější, když si svým ctnostným životem vymáhá úctu, a proto si zaslouží jméno farizej! A farizeové jsou…

Vojta Krejzar komentoval článek Petr.
Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Petr

Vojta Krejzar

Jenom před několika hodinami stál před Ježíšem a sebevědomě ho ujišťoval: „Kdyby se i všichni nad Tebou pohoršili, já se nad Tebou nepohorším… A kdybych měl i umřít s Tebou, nezapřu Tě.“ A hle, co z tohoto horlivce udělala zlá příležitost: po prvním…

Papo "Vzbudím dokonalou lítost" -> to jsou převysoké, až téměř nedostižné cíle. Nestačila by kombinace lítosti a svátosti smíření?

Vojta Krejzar No, to je otázka :) Kdybych to vzal podle katechismu, píše se tam, že lítost může být dokonalá a nedokonalá. Dokonalá lítost je taková lítost, která vzniká z lásky k Bohu a působí okamžité odpuštění hříchů, je li spojena s předsevzetím jít co nejdříve ke svátosti smíření. Nedokonalá lítost je pak způsobena jinými důvody (např. strachem z pekla), a ačkoliv je dobrá, neznamená sama o sobě odpuštění hříchů. Je jasné, že ten první způsob je lepší, ne?

Papo Pokud je "dokonalá lítost" terminus technikus, pak ano.

Vojta Krejzar komentoval status uživatele Václav Vacek.
Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Jidáš

Vojta Krejzar

Je 14. Nisanu (hebrejský název měsíce: náš březen-duben), první Velký pátek… Na Kalvárii visí Mistr s probodnutýma rukama a otevřeným bokem – jako oběť lásky. Někde na druhé straně za městem skonává nešťastný apoštol Jidáš Iškariotský s vyplazeným…

Vojta Krejzar

Kaifáš

Vojta Krejzar

Na úsvitě velkého vykupitelského dne stáli si tváří v tvář dva velekněží: poslední velekněz Starého zákona a první velekněz Nového zákona – Kaifáš a Ježíš. Ježíš stojí se svázanýma rukama, ale z celého Jeho postoje je vidět, že duch je svobodný.…

Vojta Krejzar komentoval článek Hudba z Umučení Krista.
Vojta Krejzar

Veleknězův sluha

Vojta Krejzar

Páni mají své sluhy a sluhové své pány... A obojí mají své neřesti - páni povýšenectví a nadutost, sluhové podlézavost. Ale páni by často nebyli natolik pány, kdyby jejich sluhové nebyli natolik sluhy. Najdou se totiž mezi sluhy otrocké duše, které…

Říkají o něm:


paja11 říká o něm:
Moc dobré kluk.
masimasi říká o něm:
Vopojtapa Krepejzapar :-)Jepe topo tapak?
Silas říká o něm:
kamarád z Dolan :-)
Maajenka říká o něm:
supér tanečník :)**
Další přátele »