Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Vojta Krejzar

VojtaKrejzar / Vojta Krejzar

Vojta Krejzar komentoval článek ,,Věřící" vs. ,,nevěřící".
Vojta Krejzar komentoval článek Hospodin vzplanul proti nim hněvem....
Vojta Krejzar

#Starý+zákon, #Bible, #Písmo+svaté

Hospodin vzplanul proti nim hněvem...

Vojta Krejzar

Já na to kašlu. Kdo má ten Starý zákon číst?? Co mi to budete vykládat, že ten ukrutník Hospodin je tentýž Bůh jako Ježíš, který nás naučil úplně jiné lásce? Takovéhle nějaké rozhořčení nad textem Písma svatého může být pro křesťana přirozené.…

spitfire "Ostatně rozumné by bylo, kdyby biblický Hospodin nečekal na vznik národů rostoucích jako dříví v lese, uctívajících nepravé bohy a zastávajících nežádoucí zvyky, a předal desatero přikázání nikoliv až Mojžíšovi pro vyvolený národ jako zárodek změn mezi pronárody, ale hned Adamovi po jeho přestoupení prvního zákazu a vyhnání z ráje :-)"

To by nebylo tak epické.

spitfire "Pravděpodobně se mi nepodaří Boha zcela obhájit, ale zkusím to zjednodušit, jak to chápu já."

To by jste musel popřít ty skutky, což nečiníte, naopak je přiznáváte. Nebo prokázat, že rozhodnutí učinil někdo kdo nevěděl co vlastně dělá, což opět popíráte a dokazujete, že to bylo rozhodnuto ve stavu vědomém a příčetném.
To není obhajoba, ale jakási forma přiznání spoluviny.

Vojta Krejzar

Co nejvíce přispívá k duchovnímu růstu?

Vojta Krejzar

Způsobů, jak dosáhnout pokroku v duchovním životě a následování Krista je možná mnoho. Jeden z nich ale opravdu efektivně pomáhá. Pro upřímného křesťana je takřka nezbytný, leč pro někoho možná nepřekonatelně náročný. Řeč je o pravidelném zpytování…

jk7 "Především to znamená se pokorně a upřímně postavit před Boha. Bože, jaký jsi velký a svatý!"

Pokora a sebekritičnost je jedna věc, ale čtu-li dnes mnohé starozákonní výpovědi o Bohu, nebyl bych upřímný, kdybych je považoval za pravdivé a současně označil Boha za svatého v nějakém rozumném významu toho slova.

nastaveni
jk7: Tak je nečtěte a máte pokoj. A my taky.

Vojta Krejzar Asi máš na mysli pasáže o tom, kde Bůh nařizuje násilnosti? Přesto není důvod popírat Boží svatost!! Takže ti děkuji za námět na článek, a na blogu mám vysvětlení tak, jak to chápu já.

jk7 Nejde o popírání, jde pouze o to, že výraz svatost nabývá v biblickém pojetí implicitně poněkud orwellovského významu :-)

Vojta Krejzar

Čiňme to, co konal. A – budeme žít!

Vojta Krejzar

Někdy slýcháme, jak křesťané říkají, že jim mše svatá nic nedává. (...) Milé sestry a bratři, pokud rozumíme alespoň něčemu z toho, co se tehdy odehrálo na večeřadle a od té doby je zpřítomňováno při každé mešní oběti, pak nám taková slova nemohou…

Vojta Krejzar komentoval odkaz uživatele vitus.
Vojta Krejzar

Simpsonovi podle mě nikdy nebyli ani nebudou pohádka pro děti.
Zdá se mi - člověk, který Simpsonovy sleduje, jako by se krok za krokem sám stával Homerem Simpsonem... Děsivé.

http://www.lidovky.cz/simpsonovi-chytaji-v-kostele-pokemony-ruska-cirkev-chce-zvysit-hranici-pristupnosti-gqs-/zpravy-svet.aspx?c=A170504_073505_ln_zahranici_ELE

filipek71 Vojto - tys simpsonovi vůbec nepochopil.... minimálně prvních 10 sérií je značně poučných.

Vojta Krejzar

Májové pobožnosti se udržují při životě jen aby se neřeklo, nakonec vymřou spolu s posledními babičkami v kostele. A co u vás ve farnosti?

Vojta Krejzar

Pochopil to lépe, než mnozí dospělí...

Vojta Krejzar

Katechetka vyprávěla, co se přihodilo při výuce první třídy náboženství. Bůh je ve třech osobách. Tuto základní pravdu víry se během jedné hodiny pokoušela předat malým dětem. Bůh je jeden a zároveň jsou tři - to dokáže potrápit mozek kdejakého…

Uživateli Vojta Krejzar se líbí článek Ezoterické metody ve škole?.
Uživateli Vojta Krejzar se líbí článek Rozhovor - Jim Caviezel, Ježíš z Umučení Krista.
Vojta Krejzar

"Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat." (Deníček sr. Faustyny 699)

Uživateli Vojta Krejzar se líbí odkaz uživatele Václav Vacek.
Uživateli Vojta Krejzar se líbí odkaz uživatelky nastaveni.
Uživateli Vojta Krejzar se líbí článek Hobiti existují! Píše se o nich v Bibli. :-D.
Vojta Krejzar

https://youtu.be/RfCtic1r9Xc
"Budou hledět na toho, kterého probodli..."

Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Herodes

Vojta Krejzar

„Herodes se svými vojáky Jím opovrhl a na posměch Ho dal obléci do bílého roucha…“ (srov. Lk 23,7-11) Ježíš se nikomu nevysmál, ale Jemu se vysmáli již mnozí. Herodes se smál Jeho spoutaným rukám a svému bílému plášti na Jeho ramenou… Zákoníci a…

Vojta Krejzar

#postní+doba, #půst, #zamyšlení, #rozjímání, #DEN+CO+DEN

Zbavený učedníků

Vojta Krejzar

Poslechněme si, co říká evangelium: "Opustili Ho... rozutekli se..." Utekli od Ježíše - a utekli i od sebe. My rovněž podléháme stejnému dezertérskému zákonu. Jsme jako paprsky vycházející ze společného tepelného a světelného zdroje, jímž je Kristus…

Říkají o něm:


masimasi říká o něm:
Vopojtapa Krepejzapar :-)Jepe topo tapak?
Maajenka říká o něm:
supér tanečník :)**
paja11 říká o něm:
Moc dobré kluk.
Silas říká o něm:
kamarád z Dolan :-)
Další přátele »