Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava

Místo zvířete lidská kůžeNetestováno na zvířatech. Human Cosmetics Standard vám zajišťuje, že žádná zvířátka netrpěla.

Nejčastěji se k různým pokusům na zvířatech používají myši, potkani a ryby, v menší míře i psi, kočky či opice. Jen v Česku se loni testovalo na 240 tisících zvířat. Statistika, která by určila, kolik z nich zahynulo při testech nařízených Evropskou chemickou agenturou, neexistuje.

Řada testů na zvířatech je přitom nejen podle jejich ochránců zbytečná. „Evropská chemická agentura požaduje předkládat toxikologická data a řada z těch testů je předepsána na zvířatech,… Zobrazit více

Místo zvířete lidská kůžeNetestováno na zvířatech. Human Cosmetics Standard vám zajišťuje, že žádná zvířátka netrpěla.

Nejčastěji se k různým pokusům na zvířatech používají myši, potkani a ryby, v menší míře i psi, kočky či opice. Jen v Česku se loni testovalo na 240 tisících zvířat. Statistika, která by určila, kolik z nich zahynulo při testech nařízených Evropskou chemickou agenturou, neexistuje.

Řada testů na zvířatech je přitom nejen podle jejich ochránců zbytečná. „Evropská chemická agentura požaduje předkládat toxikologická data a řada z těch testů je předepsána na zvířatech, třebaže by mohla akceptovat i jiné výsledky. Takže to primárně není chyba států, ale evropské legislativy,“ míní Dagmar Jírová, vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Národního referenčního centra pro kosmetiku ve Státním zdravotním ústavu. Jinými výsledky má na mysli například testy „in vitro“ neboli ve zkumavce.

V takovém případě se zkoumané látky místo na skutečné živé kůži zvířat testují ve tkáňových kulturách nebo s využitím rekonstruovaných modelů lidských tkání a orgánů, které jsou vědecky ověřené a komerčně dostupné. K dispozici jsou modely vypěstované z lidských buněk od dárců, například z lidské pokožky, oční rohovky, plicní tkáně, lidského střeva a další. Test kožní a oční dráždivosti, který se dříve prováděl na králících, tak lze podle Jírové bezpečně nahradit testem na lidské tkáni, a navíc takový test má pro člověka logicky větší vypovídací schopnost.

240 tisíc
Na tolika zvířatech byly loni prováděny v Česku testy.

„Jde třeba o kousek lidské kůže o velikosti jeden centimetr. Odspodu je vyživován tekutinou, je to vlastně rekonstruovaná epidermis. Naroste do struktury normální kůže. Stejné je to u sliznic,“ popisuje Jírová. Tyto alternativní metody již Národní referenční centrum pro kosmetiku využívá více než 20 let, a obejde se tak bez živých zvířat.

Napsat komentář »