Vysokoškolské katolické hnutí Brno

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Nezapomeňme na misie:
a neusputečnětnou misijní sbírku, kterou je stále ještě možné podpořit.
https://www.youtube.com/watch?v=woSzxWoJ3-0&feature=emb_logo
Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, který pořádá Papežské misijní dílo šíření víry, probíhá sbírka na misie individuální formou:
Peníze v obálce s nápisem NA MISIE vložte do pokladny v kostele nebo odevzdejte do sakristie, na faru nebo do Národní kanceláře Papežského misijního díla v Hradci Králové do 20. 12. 2020.
Své dary můžete také posílat přímo na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10

Napsat komentář »